Pinsekirkerne vil påvirke EU

Pinsekirkerne vil sidde med ved bordet, når EU-kommissionen holder dialogmøder med de større religiøse organisationer i Europa. Derfor har Pinsebevægelsens Europæiske Fællesorganisation PEF nu flyttet sit hovedkontor til Bruxelles.

Tove Videbæk, der er repræsentant for Evangelisk Alliance deltog i indvielsen af PEF’s nye hovedkontor i Bruxelles

Torsdag d. 26. januar blev det nye hovedkontor for Pinsebevægelsens Europæiske Fællesorganisation PEF indviet i Bruxelles
Formand for PEF Ingolff Ellsell, Tyskland, som var en af hovedtalerne på Summer Camp i Mariager i 2004, fortalte ganske kort om Pinsevækkelsens historie på verdens- og europæisk plan. Han fremhævede, at Pinsevækkelsen er i dag den hurtigst voksende bevægelse indenfor protestantismen. EU-kommissionen var repræsenteret ved Dr. Weninger, som er rådgiver for EU-kommissionen og EU-formand Barroso. Han ønskede til lykke og inviterede pinsekirkerne med i de jævnlige dialogmøder, EU-kommissionen afholder med repræsentanter for alle de større religiøse organisationer.

Tove Videbæk, der deltog som Evangelisk Alliances repræsentant i Bruxelles glæder sig over, at pinsekirkenre nu er med
– På EU-plan bliver mange af de sager behandlet, som vedrører forkyndelsesfrihed og religionsfrihed i alle europæiske lande,“ siger Tove Videbæk.