Stor uvidenhed om frikirker

Ny undersøgelse viser udbredte myter om frikirkerne i den danske befolkningEn ny undersøgelse bestilt af FrikirkeNet, viser at 54,8% af danskerne kender kun lidt eller slet intet til frikirkerne.

– Vi må gøre frikirkerne synlige som et troværdigt alternativ, siger Johannes Hansen, Apostolsk Kirke

32,6% tror, at frikirker kun er for folk med en meget stærk tro, og 31% er „enige“ eller „helt enige“ i, at frikirkerne er „lidt sektagtige“. Ved samme lejlighed erklærer hele 67,2% af de over 900 adspurgte, at de ikke på nogen måder er religiøst interesserede.
Undersøgelsen, der er udført af analyseselskabet A&B Analyse, er i følge FrikirkeNet den første i Danmark, der belyser danskernes kendskab og tilknytning til frikirkerne.
937 personer repræsentativt fordelt på køn og alder deltog i undersøgelsen, der netop er offentliggjort.

Fordomme om frikirker

I år 2006 er de danske frikirker altså ikke sluppet af med deres sekteriske image.
21,3% mener, at der er mange regler og påbud i frikirkerne, og hele 51,2% er enige i udsagnet om, at frikirkerne er for folk, som ikke er tilfredse med folkekirken.
Til gengæld ser det ud til, at FrikirkeNet har haft en vis succes med at slå deres navn fast.
Således svarer 10,5% af de adspurgte, at de har hørt om FrikirkeNet.

Troværdig alternativ

I en kommentar til undersøgelsen siger landsleder for Apostolsk Kirke, Johannes Hansen:
– Der er ikke så meget nyt eller overraskende i undersøgelsen. Den har vist, at kun en begrænset del af befolkningen har kendskab til frikirkerne, og det var, hvad vi kunne forvente, siger Johs. Hansen.
– Vores arbejde fremover bliver at gøre frikirkerne synlig på en positiv måde. Vi skal vise, at vi er et moderne tilbud til de åndeligt søgende og et troværdigt alternativ til folkekirken.
For mange danskere er folkekirken det eneste, de kender til, og mange har valgt den fra for mange år siden, fortæller frikirkelederen.

Tilbage til rødderne

– Vi oplever i de her år, at folk er mere åbne overfor kristendommen end før. Der er en hel strømning af mennesker, der genopdager deres kristne rødder. Og det er dér vi kommer ind i billedet, afslutter Johannes Hansen, der selv er præst i Apostolsk Kirke i Aalborg.
De danske frikirker har ca. 20.000 medlemmer, men ifølge undersøgelsen går 130.000 regelmæssigt i en frikirke.
783.000 danskere eller 14,5% af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de bekender sig til Den treenige Gud Fader.
Undersøgelsen viser, at 18,5% af danskerne over 18 år er ateister: det er 999.000.

Se også artiklen fra forsiden