Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

spørgsmål
Min søn gør mig syg
Kære Orla Lindskov Tak for Brevkassen med mange lærerige svar.
Sig mig lige din mening om følgende forhold.
Jeg føler mig syg og elendig, både fysisk og psykisk på grund af min voksne søn. Han har i mange år haft det svært psykisk. Men har altid behandlet mig godt. Jeg har altid elsket ham og gjort alt det for ham, jeg har kunnet. Men siden sidste jul er han blevet forandret. Han er mildest talt ikke god ved mig mere. Taler grimt til mig og har endda slået mig. Han siger, at problemerne i hans liv skyldes mig. Jeg forstår ikke, hvad han mener. Jeg føler, jeg er ved at opgive at holde af ham. Jeg har ikke rigtigt evnerne til at føle moderkærlighed for ham mere, når han behandler mig sådan.
Venlig hilsen
En skuffet mor

Svar
Elsk de andre, som de er
Kære skuffede mor
Det sker jo for mange her i livet, at de opgiver at holde af en person, fordi han eller hun har forandret sig til det værre.
Det kan være, at personen begynder at vise nogle dårlige sider, som man ikke kendte før. Dette har f.eks. været årsagen til mange ægteskabers forlis. Dårlige sider kom frem, som man ikke kendte før ægteskabets indgåelse. Som en ung kvinde sagde i forbindelse med en skilsmisse: ”Min kærlighed til ham døde, da han viste sin sande natur.” Hertil vil jeg føje, at dårlige sider ved en person kan være så ekstreme, at de bliver direkte sundheds-skadelige for omgivelserne. Så er det en sag for sig.
Men hvor er det dog svært med dette budskab fra Jesus om kærlighed til alle, endda til fjenderne. Hvor er det svært med den ægte kærlighed, med Guds og Jesu kærlighed.
Vi kan så let tro, at vores kærlighed er den ægte vare, hvor det faktisk kun er selv-kærlighed. Vi forlanger jo noget tilbage. Man føler ikke, at man fik nok ud af sin kærlighed. Man syntes ikke, at man fik løn efter fortjeneste. Og når man så også tænker over de skuffelser, man fik, så er det vel ikke så sært, at man ikke kunne holde ud i kærlighed. Men lad os se på Jesu forhold til Peter.
Da enhver anden ville have opgivet Peter, som havde lovet aldrig at svigte, og derefter bandede på, at han aldrig havde kendt Jesus, så trak Jesus ikke sin kærlighed tilbage fra ham. Hvad betyder det?
Det betyder, at vi ikke blot skal elske et menneske, når det er, som vi synes, det skal være. Når det vender de gode sider mod os. Vi skal elske vores medmenneske, som det er på godt og ondt.
Vi tænker jo meget menneskeligt, at når et menneske væsentligt har forandret sig til det værre, så bliver vi fritaget fra at elske det menneske. Men nej, Jesus sagde jo i Mattæus-ev. 5, vers 43:
”Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn, for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige såvel som over uretfærdige.” – Dette siger Jesus også, fordi han tænker på vores helbred.
At kunne praktisere Guds kærlighed som menneske er ikke noget, vi bare sådan kan beslutte, at vi vil. Man kan ikke elske på kommando. Man kan ikke tvinge sig ind i Guds kærlighed. Men man kan kalde på den, søge den og bede om den. Den er altid over os som en mulighed. Men du må påkalde den. Du må række ud efter den.
Børns vrede mod og oprør overfor forældrene er noget meget almindeligt. Det skal du ikke lade dig gå på af. Det plejer at gå over efter en tid. Men se også denne periode som noget positivt. Det er nemlig nu, din kærlighed til din søn prøves, om det er den ægte vare.

Spørgsmål
Jeg tror, Gud hører mig
Kære Orla Lindskov
Jeg var med og hørte dit foredrag i Christiansfeld. Det syntes jeg virkeligt godt om. Jeg har altid været kristen, men har nok undervejs i livet gemt Gud lidt væk. Men nu hvor livet gør ondt, er det Gud, jeg beder til. Og jeg håber og tror, at han vil høre mig og hjælpe mig. Jeg føler her til morgen en dejlig indre ro ovenpå mødet og oven på en god nats søvn. Jeg kæmper med kræftsygdommen.
Jeg har altid spist sund mad. Avlet egne grøntsager. Spist masser af frugt. Undgået hormoner. Jeg har gjort alt for ikke at få kræft.
Nu vil jeg begynde at spise økologiske grøntsager, drikke økologisk mælk, tage hørfrøkerneolie og drikke mere grøn te end hidtil.
Jeg vil også gerne, at du sender mig en salvedug og fortæller mig, hvordan jeg bruger den.
Kærlig hilsen
S.
Sønderjylland.

Svar
Lad Gud håndtere din situation
Kære S.
Jeg har allerede sendt dig en salvedug. Den kan du f.eks. gå med eller lægge under dit lagen eller begge dele. Der er ingen faste regler.
Jeg er glad for, at du nu har fundet Gud frem igen, og at du beder til ham. Jeg vil nemlig sige dig sådan rent personligt, at jeg har også prøvet at kæmpe i længere tid mod en livstruende sygdom. I den periode holdt jeg fast ved Gud i bøn og ved tre vers fra Bibelen. Nemlig versene 14, 15, og 16 i salme 91 i Salmernes bog. Her lover Gud os noget, og det er også et løfte til dig: – ”Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse.”
Jeg synes virkeligt, at det er godt, du vil spise økologiske grøntsager og drikke rigeligt med grøn te. Det tror jeg også, at de fleste læger ville anbefale. Men forhold dig rimeligt afslappet til det, så det i sig selv ikke går hen og bliver en religion, som sluger al din tid og opmærksomhed. Lad Gud håndtere din situation i Jesus Kristus, og lad dit indre blik være rettet mod ham. Der sker nemlig tit det, at når vi i egen kraft ved egne anstrengelser knokler løs med umulige situationer, så risikerer vi at tabe det hele på gulvet. Ofte er det da nemlig frygten, der styrer os. Og ifølge Bibelen er det en sikker nederlagsmetode.

Min erfaring
Salvedugen hjalp
Kære Orla Lindskov
Hjertelig tak for tilsendte salvedug. Den var til min nakke.
Jeg kan i dag sige, at den har virkelig hjulpet mig. Jeg er Jesus meget taknemmelig og beder ham fortsat velsigne dig i din gerning.
Med de bedste hilsener og tak.
I.L. København

Et indlæg
Godt at være glad
Kære Orla Lindskov
Det er gået op for mig, ganske vist i en lidt sen alder, at det at være kærlig overfor alle, det er godt for mit helbred. Jeg prøver at praktisere det hver dag. Det er ikke altid let. Det er faktisk også det, du flere gange har undervist om her i din Brevkasse. Jeg har også hørt dig sige det på et møde, hvor du talte og bad for syge.
Jesus var et strålende eksempel på kærlighed til alle. Han gik endda i forbøn for sine mordere på Golgatas kors med ordene: – ”Fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør.”
Jeg tænker tit og ofte: ”Hvordan kunne Jesus dog gennemføre et liv her på Jorden, så fri for synd og ukærlighed?”
Jeg vil så gerne efterfølge hans eksempel. Jeg beder om Guds hjælp til det. Mit brev er kun et hjertesuk. Jeg har som sådan ikke noget spørgsmål. Du har allerede i din Brevkasse givet mig et meget vigtigt svar. Tak.
K.S. Århus