Bliv fattig – så du kan bede!

Det, første som er nødvendigt for at bede, er at være fattig. Den rige beder ikke, den rige kræver, fordrer, hvad han har fortjent; kun den fattige beder, kun den, der ikke kan hjælpe sig selv, beder.

Vilhelm Beck
Præst og teolog
1829-1901

Ja, kære, så længe man er rig eller mener sig rig på forstand eller på et godt hjerte eller på gode gerninger, så beder man ikke; du må først blive rigtig fattig, en rigtig fattig synder, så du ser, du kan slet ikke hjælpe dig selv og ikke har forsørgelsesret andre steder end i helvede og ikke kan fordre som din ret noget som helst andet end at komme i Djævelens fattighus: Så kan du bede.

Du må først være bleven så fattig, så du har set, at du slet intet selv har at betale din synd med, ikke har det mindste engang at undskylde den med, men at det hele nødvendigvis må ende med en forfærdelig fallit over for Gud, hvor du går fallit i bar synd: Først da kan du bøde, først da kan du bede om nåde, bede om at blive frelst.

Og du må vedblive at være fattig, et rigtig fattigt Guds barn derhjemme til daglig over for alle dine fristelser, så fattig, at du kan se, der ikke er en eneste fristelse, du selv kan klare, så fattig, at du kan se, at du med din egen kraft er fuldstændig i Djævelens magt, at han kan kræve hver eneste synd af dig, uden at du kan sige nej, men er nødt til at gøre ham alle de tjenester, han forlanger af dig: Så kan du bede, bede Herren om hjælp mod Satan om hjælp i dine fristelser, om hjælp og kraft til at lade være at synde.

Og du må være et rigtig fattigt Guds barn over for al dit livs daglige gerning, så du ser klart, der ikke er en eneste gerning, hverken stor eller lille, derhjemme, som du kan gøre selv, sådan som et Guds barn skal gøre den, ikke en eneste gerning, du kan gøre selv uden at synde: Så kan du bede, bede Herren om hjælp til hver eneste gerning for at få den gjort sådan, som et Guds barn skulle gøre den.
Ja, det er det allerførste, det kommer an på for at kunne bede: At være blevet fattig. Og derfor er det første spørgsmål til enhver af os, når herren påminder os om at bede: Beder du sådan? Beder du som en rigtig fattig, der må tigge og trygle dig alting til?

Uddrag fra Vilhelm Becks prædikensamling ”På livets Vej”, København, 1885.