Kristen nødhjælp hurtigt på pletten

2005 var foruden efterveerne fra tsunamien præget af jordskælvskatastrofen i Pakistan og borgerkrigene i Sudan og Somaliland. Men med en hurtig indsats lykkedes det nødhjælpsorganisationen IAS at formidle hjælp for 6,5 millioner kroner.Katastrofer indtræffer pludseligt. Derfor må nødhjælpsindsatsen være hurtig og effektiv. Det var International Aid Services i 2005 og formidlede ca. 6,5 mio. kr. til verdens brændpunkter

IAS leverer både akut og langsigtet nødhjælp. Her er det IAS-medarbejder Henning Kristensen, der overrækker mad og medicin til tsunamiramte på Sri Lanka

2005 var katastrofernes år. Først efterdønningerne af tsunamien i Sydøstasien. Så jordskælvet i Pakistan. Og ind- imellem borgerkrige i Sudan og Somaliland.
Det kan være svært at følge med som lille nødhjælpsorganisation. Men International Aid Services (IAS) var på pletten hver gang og kunne i kraft af et lokalt kirkeligt netværk formidle den rette nødhjælp til de værdigt trængende – en nødhjælp, der både kom fra spontane indsamlinger i danske kirker og offentlig ulandsbistand.
På et årsmøde d. 6. maj blev fremlagt et regnskab, der viste, at International Aid Services formidlede nøjagtig 6.533.111 danske kroner til verdens brændpunkter i 2005.
Det største modtagerland var Sudan med knap 1,5 mio. kr., derefter kom naturligt nok Sri Lanka med ca. 1,2 mio. kr. og så Somaliland med knap 1 mio. danske kr. De øvrige midler blev givet til langsigtede udviklingsprojekter som børnehjem, sundhedsklinikker og skoler i bl.a. Nigeria og Paraguay.

Kirkeligt netværk
er en styrke

International Aid Services er en paraplyorganisation for pinsekirkernes nødhjælp. På årsmødet deltog bl.a. Karen Swarts Sørensen fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), der formidler de offentlige kroner via de kirkelige nødhjælpsorganisationer:
– Som kristne har vi fået store muligheder for at hjælpe mennesker i nød, og vi må benytte os af dem. Kirken i Syd danner et unikt netværk, og dermed har vi stærke samarbejdspartnere til at kanalisere hjælpen, sagde hun og udtrykte glæde over samarbejdet med IAS:
– Vi er glade for samarbejdet med IAS, og vi er glade for den opgave, IAS har påtaget sig som mellemmand mellem de små organisationer og DMR-U.
DMR-U blev startet for 24 år siden og har 24 medlemsorganisationer. Organisationen hjælper gerne med det store arbejde det er at skrive en fyldestgørende ansøgning om offentlige midler – og de er dygtige til det:
– DMR-U vil gerne hjælpe med at lave ansøgninger til store enkeltprojekter over tre million kr. og får over 90 pct. af dem godkendt pga. vores ekspertise, oplyste Karen Swarts Sørensen.
DMR-U kan selv bevilge mini-projekter, dvs. støtte med op til 400.000 kr. pr. projekt.

Det virker i praksis

Missionærerne Tabitha og Torkild Jensen bragte frisk nyt fra Tanzania, hvor de gav eksempel på, hvordan nødhjælpspengene gør nytte:
– IAS og DMR-U har været en kæmpehjælp for os! sagde Torkild Jensen. – Vi startede med at få 100.000 kr. til et pilotprojekt, hvor vi bl.a. i muslimske landsbyer holder fem dages oplysningskampagner om narkomisbrug, for tidlig graviditet og AIDS. Vi har lige nu 30 personer udstationeret i 10 landsbyer. Senest har vi også formidlet 200.000 kr. til tørkeramte områder i Tanzania, fortalte han.
For også i ”glemte områder” er IAS i kraft af lokale netværk på pletten med katastrofehjælp.
sl