Begynderhjælp for pårørende til en deprimeret person

„At være pårørende til en deprimeret person er ofte en tung og svær opgave. Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til den deprimerede. Hvordan giver man den optimale støtte og hjælp? Man har måske levet med sin ægtefælle i mange år, og pludselig er det, som om man ikke kender personen længere, fordi han/hun har fået en depression. Man kan ikke forstå den deprimeredes tanker, følelser eller handlinger.“ „Jeg oplever ofte pårørende, som står med et hav af negative tanker som: Er det min skyld? Hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Hvad nu hvis jeg forværrer depressionen? Gør jeg det godt nok?“
Sådan skriver privatprak-tiserende psykolog Malene Viderup Worm i en artikel i Den nære afstand.
Det er en fin lille bog, som kan være en begynderhjælp for pårørende til mennesker med en depression. Bogen består af artikler af professionelle og af fortællinger fra pårørende til deprimerede, alt sammen samlet af efterskoleforstander Jens Chr. Meldgaard, der selv har været gennem tre store depressioner. Tidligere har han skrevet bogen I en kælder sort som kul, ligesom han har holdt mange foredrag om emnet. Han er kommet godt gennem depressionerne og ved, hvad han taler om. Det gør de pårørende til deprimerede, som optræder i bogen, også.
Det er ikke nogen egentlig lærebog, men derimod en lille enkel bog med „vidnesbyrd“ om at leve med depressionen i sine omgivelser. Den er god at få forstand af, hvis man har mennesker med depressioner i sin nærmeste omkreds, men den er ikke fyldestgørende. Som pårørende bør man nok i videst muligt omfang selv søge professionel kontakt og hjælp i situationen, for ens egen skyld og for at støtte den deprimerede bedst muligt. En depression rammer ikke kun den deprimerede, men også omgivelserne – og det er ikke en skam, men depressionen skal behandles.

Jens Chr. Meldgaard:
Den nære afstand
– at være pårørende til en depression.
63 sider • 128 kr.
Unitas