Efterskoleelever vil høre hjertet banke

En ny undersøgelse viser, at kristne efterskoler er fantastiske til at kommunikere til kristne. Mindre godt går det med elever, som før et efterskoleophold betragtede sig selv som ikke-kristne. De forlader skolen igen stort set ”upåvirket”. Men ikke alle efterskoler kan genkende det billede. Undersøgelsen er baseret på knap 400 tidligere elever, som afsluttede et ophold for fem år siden på én af 16 efterskoler med et kristent værdigrundlag. De kristne efterskoler er bredt repræsenteret fra Apostolsk, Pinsevækkelsen, Dansk Oase, IM, LM, Missionsforbundet og KFUM/KFUK. Bag undersøgelsen står Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, CUR, og Karina Schrøder, som er specialestuderende ved Center for Kulturstudier på Syddansk Universitet.

Liv og hjertebanken

På Mariager Efterskole, som tilhører Pinsevækkelsen, er under 10 pct. af eleverne ikke-kristne og på Løgumkloster Efterskole, som tilhører Luthersk Mission, er det under 25 pct.
Begge efterskoler er meget tydelige i deres kristne værdigrundlag, og de har svært ved helt at genkende billedet med de upåvirkede elever.
– Det kan jeg ikke genkende, siger forstander Jens Henrik Kirk fra Mariager Efterskole.
– Vi har gode erfaringer. Opholdet har en afsmittende effekt, som påvirker deres fremtid. Det afgørende for de unge er hvor meget, der bare er ord på papir og hvor meget, der er liv, siger han.
Også forstander Jens Peter Rejkjær fra Løgumkloster oplever det noget anderledes. – De går ikke herfra upåvirket. Det tror jeg ikke er muligt. Alle bliver selvfølgelig ikke personligt kristne. Men så får de gode værdier med sig, siger han og fortsætter:
– Det, vi har fundet ud af, er vigtigt, det er, at lærerne inddrager deres egne troserfaringer og livshistorier. Vi skal høre hjertet banke. Det som kommer fra hjertet går til hjertet, siger han.
I samtalerne med de unge i undersøgelsen kom det også frem, at eleverne efterspørger kommunikation med gnist, fortæller Karina Schrøder.
– Eleverne efterspørger en gnist, der klart kommunikerer, at det her fortæller jeg ikke blot, fordi det er en del af min arbejdsbeskrivelse, men fordi det betyder noget for mig, siger Karina Schrøder.
Hun tror også, at det kan være sværere at komme igennem med det kristne budskab på de efterskoler, hvor der er en stor andel af dem, som ikke bekender sig som kristne. Det skyldes blandt andet, at der ikke er mange i elevgruppen til at bære det ud.
– Teenagere er optaget af, hvad der er in, og spejler sig jo i hinanden. Jo flere, som bekender sig som kristne, jo mere trygt er det at tale om trosspørgsmål, siger Karina Schrøder.

læs mere om efterskoler her