Bogtema
Lovende optakt til ny romanserie

Første bind af en serie på fem bibelhistoriske romaner giver forventninger.Når et nyt forfatternavn, der har vundet priser for nogle af sine romaner, bliver introduceret på det danske marked med en bibelhistorisk roman, er det med stor interesse, jeg kaster mig over det.Romanen Guds Konger er ikke helt på højde med de bedste bibelhistoriske romaner, jeg har læst; men den er absolut god nok til, at jeg vil glæde mig til de næste, der kommer på dansk fra Lynn Austin.

Ikke de „sædvanlige“ hovedpersoner

Lynn Austin har taget fat i en bibelhistorisk epoke, som ikke hører til blandt de bedst kendte, nemlig det delte kon-geriges tid, nærmere bestemt perioden omkring nordrigets, Israels fald i 722 f.Kr. – en direkte følge af Assyriens angreb på riget.
Historien er henlagt til sydriget, Judæa (eller Juda), hvor efterkommere af David regerer. Den tager sin begyndelse omkring det tidspunkt, hvor den afgudsdyrkende Akaz (konge 732-716) grundet sin frygt for Assyrien ofrer sin førstefødte søn (Eliab) til Molok – en begivenhed, der i Bibelen er omtalt ganske kort med ordene: „Han lod endog sin søn gå gennem ilden …“ (i 2 Kong 16,3).
Det er en meget dramatisk og uhyggelig indledning – skildret som Eliabs lillebror, Hizkija oplever den.
Her og enkelte andre steder virker det psykologiske portræt ikke helt overbevisende, men det kan undskyldes i tilfældet med drengen Hizkija, for hvem i alverden kan forestille sig, hvordan et barn oplever at se voksne smide børn ned i ilden i en kæmpestor mund for at blive brændt ihjel – akkompagneret af de voksnes „hyldest“ og børnenes skrig af først rædsel, dernæst smerte?

Budskab til vor tid

Der ligger en grundig research bag Lynn Austins romaner, hvilket man også fornemmer under læsningen. Man bliver bragt tilbage til en anden tid og et andet sted, men romanen har også budskab til vores tid.
Som fx da præsterne har fået til opgave at skaffe en passende gave til den tyranniske, assyriske hersker Tiglat-Pileser i et desperat forsøg på at undgå at blive overfaldet af ham:
Akaz’ ypperstepræst Urias mumler da: „Disse tåber kan end ikke træffe en enig beslutning. Det er ikke så sært, at folket har svigtet dyrkelsen af Jahve.“
Eller da selvsamme Urias skal forsvare endnu et offer til Molok: „Vi tjener en død institution … Jerusalems mænd er ikke længere villige til at støtte dette Tempel … Ligesom kongen går de andre steder hen for at få åndelig hjælp … Vor gudsdyrkelse i Templet må ændres, som alt i verden ændrer sig …“ osv. osv. !!!
Uanset om det er bevidst eller ej fra Lynn Austins side, er det en udstilling af (stats)kir-kelig forvaltning, når den er værst.

Spændende og ganske godt skrevet

Romanen er i to dele. Første del om Akaz og drengen Hizkija er bedst. Den giver en rimelig forklaring på det lidt ejendommelige fænomen, at en ond konge som Akaz kan blive efterfulgt af en god konge som Hizkija, der jo altså er den afgudsdyrkende konges søn.
Efterhånden som historien skrider frem, taber den lidt i intensistet, og anden del, hvor Hizkija er blevet voksen og overtager kongedømmet, er ikke helt så gribende som første del, men spændende at læse er den hele vejen igennem.
Romanen er ganske godt skrevet, persontegningen er generelt fin, måske med undtagelse af de to profeter Esajas og Mika, der på mig virker knap så helstøbte i historien.
Bind 2 udkommer næste efterår. Jeg ser meget frem til at læse fortsættelsen.

Lynn Austin:
Guds Konger
Konge Krønikerne 1
311 sider • 299,95 kr.
Lohse