Salomos påfugle

Det var Kong Salomo fra Bibelen, der indførte påfuglen i Mellemøsten sammen med andre sjældne og kostbare dyr og varer, fortæller Naturbladet.

En flot påfugl fotograferet i en typisk situation af Keld L. Bergdahl i Naturbladet

I 1. Kongebog 10, vers 22-23 fortælles, at ”Kongen havde nemlig tarsisskibe i søen sammen med Hirams skibe, og en gang hvert tredje år kom tarsisskibene ladet med guld, sølv, elfenben, aber – og påfugle. Kong Salomo overgik alle jordens konger i rigdom og visdom.”
Tarsis blev tidligere af nogle bibelforskere anset for at være Spanien, men det giver ikke mening at det skulle tage tre år at sejle frem og tilbage i Middelhavet, så andre mener, at tarsisskibene sejlede helt til bl.a. Amerika, som også var kendt i oldtiden længe før Columbus.
Det fortæller Naturbladet dog ikke om, men derimod fortælles, at Bibelen i mere end 1200 vers skildrer over 65 forskellige arter af pattedyr, fugle, insekter og krybdyr. Ofte detaljeret og med overraskende viden og indsigt.
F.eks. kaldes haren en drøvtygger. Det er den ganske vist ikke efter den nuværende snævre definition, hvor en drøvtygger er et hovdyr med flere maver, der gylper maden op og tygger den igen.
Men haren spiser faktisk sine egne ekskrementer. Den lever af planteføde og må fordøje føden ad to omgange for at nedbryde og udnytte den og få del i alle vitaminer.
Forsøg har vist, at en hare, der forhindredes i at spise sine egne ekskrementer, døde inden for otte dage.
I 3. Mosebog 11, 6 står der, at haren ”ganske vist tygger drøv, men den har ikke spaltede klove”, og israellitterne skal derfor regne den for uren.
Leoparden, som nu kun lever i Afrika, levede åbenbart også dengang i Israel. Det sted i bjergene nær Jordan, hvor Gads stamme boede, kaldtes f.eks. for Bet Nimra – leopardens hus eller tilholdssted.
Profeten Hoseas beskriver i kap. 13, vers 7 panteren som et dyr, der ”lurer ved vejen”. Og Jeremias skriver, at en panter skal lure ved byerne som straf for folkets synd.
Hvilket tyder på, at der levede både panter og leopard i Israel på den tid.
Henri.