Seniorkursus på Børkop

Den 19.-25. november holder Børkop Højskole et seniorkursus. Temaet for kurset er: Under Guds løfter. Lissie og Hans Jørgen Wengel vil deltage som gæsteforedragsholdere på kurset, og de har spændende temaer på programmet. Der vil desuden være en god del bibelundervisning med fokus på Messias-løfterne.
Schwartz