„Tiden er noget underligt noget“

Sådan synger „Kaj og Andrea“-Kaj i „To minutter-sangen“. Og det er ikke kun børn, der undrer sig over tidsfænomenet.Peter Øhrstrøm har skrevet doktordisputats om tidsbegre-bet og har siden udgivet en mere populært anlagt bog om samme emne.
Den er nu blevet til en cd-rom, primært til undervis-nings- og opslagsbrug, og med samme ganske originale titel, Tidens gang i tidens løb.
Indholdet af den er et utal af dyk i kulturhistorien, hvor der gives alskens svar på, hvordan vi opfatter og måler tid. Professorens kristne livssyn skinner indimellem igennem.
Fordelen ved et medie som en cd-rom fremfor en bog er naturligvis, at der er mulighed for at supplere det stof, der skal formidles, med lyd og levende billeder. Men „bogmenne-ske“, som jeg er, oplever jeg dog en sådan formidling som let flygtig og flimrende – som tiden selv …
NJV

Peter Øhrstrøm:
Tidens gang i tidens løb
Cd-rom • 312,50 kr.
Systime