God introduktion til kirkeåret

W. Fischer-Nielsen leder gennem sine prædikener læseren godt gennem kirkeåret.Mangen en præst udgiver en prædikensamling, og dem kan Werner Fischer-Nielsen med bogen Fortællinger om stort og små nu regne sig iblandt.Bogen er selvfølgelig ikke velegnet til en lørdag eftermiddag. Den vil tage et år at læse. Gennem dette år føres læseren gennem de mere centrale tematikker i kristendommen og mindes gang på gang om det væsentlige og vedkommende i Guds kærlighed til mennesket.
Bogens 36 prædikener tager afsæt i kirkeårets gang. Det vil sige, at bogen er struktureret efter kirkeårets tider, hvor hver tid påbegyndes med en kort introduktion og refleksion over netop denne del af kirkeåret. Læseren får, som forfatteren siger det, indblik i det dybe og rolige åndedrag, som kirkeåret er. Bogen fungerer derfor som en rigtig god introduktion til kirkeåret og som en reminder for den, der kender rytmen fra eksempelvis folkekirkens højmesser.
De enkelte prædikener er bygget op sådan, at der efter en bibeltekst følger en lille anekdote. Fortællingen anvendes som afsæt til forfatterens prædiken – både til at lede tankerne i en bestemt retning og som et forsøg på at servere de ønskede pointer på en alternativ måde.
Denne form har selvfølgelig både sine styrker og svagheder.
Styrken er, at en fortælling er nemmere at huske og desuden ofte rummer emner, karakterer og begivenheder, man som læser kan genkende, forholde sig til og fundere over, sådan at man lader sig udfordre af fortællingen.
Svagheden er, at Werner Fischer-Nielsen serverer sine pointer adskillige gange per prædiken, først i selve evangelieteksten, så gennem anekdoten og slutteligt i den efterfølgende tekst. Herved kan læseren tabes pga. kedsomhed og den manglende udfordring til at tænke selv og tænke med.
At bogen svigter ved ikke at udvise den tillid til læseren, at hun kan tænke selv, betyder ikke, at den ikke er læseværdig. Heller ikke det, at bogens slutninger til tider kan opleves overfladiske og letkøbte, gør, at jeg vil afskrive bogen som relevant. Werner Fischer-Nielsen har nemlig blik for det centrale, og til trods for et ikke altid overbevisende sprog og de til tider lidt søgte anekdoter vil jeg anbefale bogen, der har mindet mig om, hvad meningen med livet er.

Werner Fischer-Nielsen:
Fortællinger om stort og småt
142 sider • 168 kr.
Unitas