Kontakt med Gud

En af 2. verdenskrigs store generaler, George S. Patton, sagde: ”De, der beder, gør mere for verden end dem, der kæmper; og hvis verden bliver værre og værre, så er det, fordi der er flere kampe end bønner.”Det kan synes af så lidt, når du beder en bøn. For vores materialistiske kultur synes det umuligt, at ord og tanker til en Gud skulle kunne udrette noget.
Men PRAKSIS viser, at bøn har en virkning. Det véd de af os, som har erfaret det. Men det findes der faktisk også nogle videnskabelige forsøg, der tyder på. (For en kildehenvisning, gå til udfordringen.dk og se under lederen.)
Hvis vi er opmærksomme, kan vi ofte registrere, at der sker noget, når vi beder til Gud. At beskeden er blevet modtaget i den åndelige verden. Og at Gud ’taler’ så relevant ind i vores situationer, at man forbløffes.
Altså må der eksistere et kommunikations-system, som er mere avanceret, end vi kan måle og forstå.
Det var denne usynlige kommunikation med Gud fader, som Jesus selv brugte til fuldkommenhed, og som han opfordrede os til at bruge som Guds børn. For bønnen sætter os i kontakt med Gud og leder os til det gode. Gennem bøn åbner Gud en helt ny verden for os.
Desværre er bønnen langt mindre udviklet i den vestlige verden end i andre dele af verden. De mennesker, som vi ofte ser ned på, fordi de er fattige eller primitive efter vores begreber, har ofte en meget større indsigt i den åndelige verden. Derfor har vi ofte mere at lære af dem, end de har af os, når det gælder tro og bøn.
Og jo før, vi indser vores åndelige fattigdom i kirken i Danmark, og modtager undervisning om bøn, des hurtigere vil kirken og vi blive fornyet og forfrisket.
Hvad vi har brug for nu er ikke mere management og marketing, men åndelig ydmyghed og ægthed i det personlige liv. Vi har brug for Guds eget nærvær, når vi mødes, og når vi hengiver os i bøn.
Og de gode nyheder er, at det ER muligt!
Så opgiv ikke bønnen, selv om den hos dig og dine venner måske er udtørret. (Og selv om bedeugen måske forekommer traditionstung.) Lær at bede igen. Det er vejen frem.