Biskopper protesterer mod sprogkrav til forkyndere

Seks af Danmarks biskopper reagerer nu også på det nye lovforslag, som kræver, at udenlandske forkyndere skal bestå en dansk- og integrationsprøve for at få opholdstilladelse i Danmark. Folkekirkens øverste ledelse med de seks biskopper vender sig i en fælles udtalelse mod VKO-flertallets forsøg på at hæmme en række kirker og menigheder i at få den kirkelige betjening, de har brug for.
Den nye lov vil diskriminere og skabe store problemer for især den katolske kirke, en række internationale menigheder og en lang række migrantkirker. Den katolske kirkes arbejde vil blive stækket væsentligt med den nye lov.
De seks biskopper, der er gået sammen om en fælles henvendelse til Folketingets integrationsudvalg og integrationsminister Rikke Hvilshøj er: Søren Lodberg Hvas, Kjeld Holm, Karsten Nissen, Elisabeth Dons Christensen, Niels Henrik Arendt og Erik Norman Svensen.
Bjarne Nederby Jessen