Bogtema
Ét skridt og du er på Herrens Mark

”Hvad hvis ti skridt – kun en tusindedel af din daglige gennemsnitstur –faktisk kunne få betydning for evigheden?”Hybels indleder sin nye bog med en oplevelse, som gav ham inspirationen til denne bog.
En kristen mand er fordybet i venskabelig samtale, men får i selskabet øje på en muslim, som opholder sig alene i den anden ende af lokalet. Han tager mod til sig og går tværs gennem rummet og præsen-terer sig. Dette spring ud i det uvisse fører efter gentagne samtaler til, at den muslimske mand bliver en kristen. Lyder det enkelt – ja, men det er det også ifølge Hybels.
Bogen er spækket med vidnesbyrd om, hvordan et øjeblik med adrenalinpumpende hjertebanken og et lydhørt helligåndsdrevet sind fører til ægte åndelig kontakt mellem kristne og ikke-troende.
Budskabet i bogen er heller ikke til at tage fejl af, den største vision, noget menneske kan leve for, er at blive menneskefisker. Ingen fortjeneste, intet resultat, ingen succes kan måle sig med den glæde, det er at se ét menneske, som er forvandlet, frelst og frigjort. Det er det eneste, som er værd at tilsidesætte egne behov og leve for.

Udfordrende teologi

Når målsætningen er, at mennesker for alt i verden må komme til tro, bliver udfordringen, som Hybels beskriver den, at se bort fra det syndige, ufuldkomne osv., man møder hos den ikke-kristne.
Blandt de mange almindelige historier fortæller Hybels derfor også om et møde med et ”par”, som viser sig at være homoseksuelle. Han beskriver den indre konflikt mellem ønsket om at vise empati overfor parrets oplevelse af at være udstødt, at vise dem hen til Jesus, og så det åbenlyse problem i at anerkende homoseksualiteten. I sidste ende vælger han at fokusere på, hvor de er på vej hen, frem for hvor de kommer fra. Uden at dømme deres livsstil giver han dem nådens evangelium. At det ikke er kompromissøgende eller konfliktsky undervisning, men respons afmålt efter modtagernes placering på troens vej, fremgår af andre eksempler, hvor mennesker får klar besked om det valg, de må træffe vedrørende Jesus.

Ideer og råd

På det konkrete plan handler bogen om nogle enkelte principper og gode råd i forhold til evangelisation. Eksempelvis at leve i 3D, være ressource-formidler, at kommunikere klart og at finde ind til din personlige før-og-efter historie. Det er ikke opfindelsen af noget revolutionerende nyt evangelisationskoncept, men disse idéer og råd har deres forbilleder i Jesu egen måde at møde mennesker på og har vist sig brugbare ikke blot i Willow Creek (hvor Bill Hybels er præst), men gennem alle tider og på tværs af kulturer.

Eftertanke og refleksion

Som afrunding til hvert kapitel opstiller han nogle spørgsmål, som samler op på de udfordringer, som kapitlet rummer. Herved bliver bogen anvendelig som studiemateriale for eksempel i mindre cellegrupper, vækstgrupper mv.
Enkelte af disse afsnit er så gode, at de kunne være relevante at anvende i hele menigheden, for eksempel handler det om at lære at kommunikere dit personlige vidnesbyrd kort, klart, ligefremt og ydmygt og samtidig undgå de faldgruber, som man ellers nemt kan ende i.

Hybels fortsætter sporet

Hybels fortsætter sporet fra ”Smittende tro”, hvilket er inspirerende, fordi det giver mod på, ideer til og tro på, at evangelisation ikke blot er mulig, men en eventyrlig livsstil, som eksisterer i dag. Skal man kritisere, kan det måske indvendes, at 280 sider er i overkanten i fohold til indholdet, som gentages fra mange forskellige vinkler.

En anbefaling værdig

Bogen er fængslende skrevet, fyldt med talrige beretninger fra den virkelige verden, som på troværdig vis illustrerer effekten af at tage det første skridt. Historier, som vidner om, at det er af afgørende betydning at være ledt af Helligånden.
Historier om mennesker, som står på kanten af døden og evig fortabelse, men overgiver sig til Guds nåde, ”bare” fordi et kristent menneske tager mod til sig og fører dem til Jesus.
Alle disse beretninger er skrevet i et ligefremt sprog og med en overbevisning, som gør bogen både interessant og relevant.

Bill Hybels:
Tag det første skridt
288 sider , 248 kr.
Scandinavia.