Roar Lavik vil tale ofrenes sag

Dialogcenteret er ikke på heksejagt i forhold til Evangelist og Christian Hedegaard,
men advarer mod fremgangsteologi.
Det siger Roar Lavik fra Dialogcenteret.Dialogcenteret er ikke på heksejagt i forhold til Evangelist og Christian Hedegaard, men advarer mod fremgangsteologi, siger sognepræst og medarbejder i Dialogcenteret, Roar Lavik. Reaktionen fra Lavik kommer efter, at Landsleder for Apostolsk Kirke, Johannes Hansen, i avisen i sidste uge udtalte, at Roar Lavik fører en skræmmekampagne imod Evangelist og Christian Hedegaard, som minder om middelalderens hekseprocesser. Men det afviser Roar Lavik.
– Hverken Dialogcenteret eller jeg personligt har nogen intention om et ”korstog” mod Evangelist eller Christian Hedegaard, men efter mange, mange samtaler med de ofre, der følger i kølvandet på Evangelist, føler vi os nødsaget til at tale deres sag – altså ofrenes sag.
Ifølge Lavik er Evangelist bedre til at skildre deres succeshistorier og vil ikke vide af ofrene for deres kontroversielle metoder. Derfor er der nu en ny hjemmeside – www.kritisk.dk -, hvor ofrene har mulighed for at skildre deres historie, fortæller Lavik:
– På hjemmesiden ser vi tydelige eksempler på menneskelige og åndelige overgreb. Det skal ikke forties – sandheden tro i kærlighed – også over for evangelisterne. I redelighedens navn bør man i ledelsen for Evangelist nøje overveje, hvordan man udviser kærlighed over for alle mennesker – også over for dem, der ikke bliver den forventede succeshistorie – for Guds kærlighed er uforanderlig, siger han.

Blev ikke overbevist
om fejl på mødet

Johannes Hansen har i sin kritik af Roar Lavik henvist til et møde, som blev holdt for to år siden imellem Johs. Hansen, Christian Hedegaard, Jens Linderoth og Roar Lavik. Her blev Lavik ifølge Johs. Hansen gjort opmærksom på fejl i sine rapporter og lovede da at rette fejlene, men det skete ikke, siger Johs. Hansen. Og det er der en grund til, siger Lavik:
– Johs Hansen påstår, at en betragtelig del af min artikel: ”Kritisk vurdering af Christian Hedegaards teologi” indeholder faktuelle fejl, og at det skulle være blevet påvist. Det må jeg desværre afvise. Christian Hedegaard gjorde også på mødet straks gældende, at hele artiklen var fuld af løgn.
Det er sandt, at jeg på opfordring fra Christian Hedegaard lovede at genoverveje, hvad jeg havde skrevet, men selv efter dybe overvejelser er jeg stadig ikke blevet overbevist om konkrete fejl.
– Jeg er meget imødekommende over for saglig argumentation, og såfremt jeg bliver overbevist om fejltagelser, vil jeg naturligvis gerne korrigere dem.
– Desværre var mødet ikke særligt konstruktivt, idet Christian Hedegaard ikke besvarede vore spørgsmål, men i stedet for fortalte den ene succeshistorie efter den anden.
– Jeg havde forberedt 20 spørgsmål, jeg ønskede besvaret, men selv om mødet varede 5 timer, nåede jeg kun at stille 3 spørgsmål – uden egentlig at få et eneste svar, siger Lavik.

Imod fremgangsteologi

Roar Lavik afviser, at han skulle være på en heksejagt i forhold til Evangelist og Christian Hedegaard. Derimod vil han gerne advare imod fremgangsteologi:
– Hverken for Dialogcenteret eller for mig personligt er der noget problem i, at der er kristne, der har et baptistisk dåbssyn, praktiserer tungetale, benytter sig af nådegaver til at helbrede eller foretager dæmonuddrivelse. Personligt har jeg da også flere venner i frikirkerne, som jeg sætter stor pris på. Det er ikke mit anliggende at kritisere pentekostal teologi, men derimod at kritisere fremgangsteologien, siger Roar Lavik.
– Kendetegnede for fremgangsteologien er netop, at den ser dæmoner overalt.
– Der intet bibelsk belæg for, at tre dages bøn og faste, eksorcisme og lovsang skulle kunne helbrede alle syge.
Roar Lavik er også imod, at man anser psykisk syge og misbrugere for at være dæmonbesatte og udsætter dem for eksorcisme.
Og herunder finder han det uansvarligt at fratage psykisk syge, diabetikere etc. deres medicin.
– Det er et problem, når mennesker, der ikke har nogen lægelig ekspertise, blot åndeliggør sygdomme. De anser Jesus-pillen for at være den engangspille, der kurerer al sygdom – oven i købet uden bivirkninger, som Christian Hedegaard dokumenteret har sagt. Jeg anser det for at være en hån mod alle, der er afhængige af medicin, siger Roar Lavik.