Til kamp mod børns beskidte sprog

Underskriftsindsamling. En aftale med de fleste benzinselskaber. Halvering af sendetiden til porno på lokal-tv i København. Det er resultater af foreningen Pornofrit Miljøs kamp for at få pornografien væk fra det offentlige rum. Nu sætter foreningen fokus på et nyt område.Forestil dig, at klasselæreren til en dag ringer til Christians forældre og beder dem om at komme og hente deres barn i skolen, fordi drengen har en dårlig dag.

Formanden for Pornofrit Miljø, Lone Skov Al Awssi, håber på større opmærksomhed omkring børns beskidte sprog fra både forældres og skolers side. Foto: Bent Dahl Jensen.

Han har kaldt en af pigerne i klassen ”luder” og ”so” – og bliver ved, trods flere advarsler fra lærerens side. Derfor ser læreren til sidst ingen anden udvej end at bede forældrene hente barnet, så det ikke forpester atmosfæren for de andre elever.
Det er en tænkt situation. Men det kan blive virkelighed en dag, hvis det står til formanden for foreningen Pornofrit Miljø, Lone Skov Al Awssi.
Her i foråret sætter foreningen fokus på den del af børne- og ungdomskulturen, der er inspireret af pornografien – herunder børn og unges sprog. Og ligesom man henter et barn, der bliver sygt, bør det også være muligt at bede forældrene hente et barn, der har et sygt sprog. Problemet med sproget er vokset i de seneste år, hvor børn og unge har fået et mere beskidt sprog.
Lone Skov Al Awssi henviser til en undersøgelse fra Dansk Sprognævn, der har undersøgt unge og voksnes brug af bandeord. Undersøgelsen viser, at unge ikke bander mere end ældre, men de bruger helt andre ord, når de bander. Næsten halvdelen af unges bandeord (44 procent) har at gøre med ”kroppens nedre funktioner”. Den type ord udgør kun to-tre procent af midaldrende og ældres bandeord.
– Her er der sket en udvikling, for de ældre brugte heller ikke den slags bandeord, da de var unge. Men der er sket et skred, for nu bruger unge minoritetsgrupper som mål for deres banden og dårlige sprog. De bruger ord, der er meget sexistiske, som ”luder”, ”bøsse”, ”fuck” m.v. Det er her, jeg synes, at forældre og eksperter skal oppe sig, for det er uacceptabelt med den slags sprog.
– Samtidig viser andre undersøgelser, at danske unge synes, at piger selv er ude om det, hvis de bliver voldtaget. Det tror jeg ikke, at børn og unge ville have syntes i 1960’erne og frem til begyndelsen af 1980’erne. Så der sker langsomt et værdiskred i vores syn på kvinder og minoritetsgrupper, og det skal vi tage dybt alvorligt, og vi er nødt til at se tingene i en større sammenhæng. For tiden er flere politikere meget optaget af at få registreret de overfald, der sker på bøsser og andre minoritetsgrupper. Det er fint, men vi skal også diskutere, hvorfor nogen finder på at overfalde et andet menneske, fordi vedkommende tilhører en bestemt gruppe. For der er sket noget, før det kommer til et overfald, og det er det, som går forud, der mangler i debatten.

Lige nu er der også megen fokus på mobning – ser du børns beskidte sprog som en slags mobning?
– Det er mobning. Det er et sexistisk syn, der breder sig, og pigerne lider utrolig meget under det. For det er simpelthen så groft, og det skal standses.

Er der undersøgelser, der viser noget om skadevirkningerne?
– Man har undersøgt skadevirkningen af mobning, men ikke decideret af den sproglige mobning. Men hvordan kan man have respekt for hinanden, hvis man sprogligt taler på et så nedværdigende niveau? Det er ikke bare bandeord, det er en sprogform, hvor man kalder hinanden meget nedsættende ting, og det breder sig til de meget unge årgange. Derfor skal den sproglige mobning med, når man taler om problemerne med mobning, siger Lone Skov Al Awssi.

Må begynde
med sig selv

Hun understreger, at det ikke kun er skolen, der skal være opmærksom på problemerne med sproglig mobning. Hendes opråb gælder først og fremmest forældrene.
– Man må begynde med sig selv. Du kan jo ikke forandre verden, hvis du ikke forandrer dig selv. Derfor opfordrer jeg alle forældre til at tage en diskussion med deres børn om det her, siger Lone Skov Al Awssi.
Hun skrev for nylig en artikel om emnet på hjemmesiden www.religion.dk, hvor hun gav en række eksempler på, hvordan ”fuck-sproget” forurener det offentlige rum.
– Jeg har læst artiklen for min søn, der er 11 år, og han ved godt, at sådan nogle ord er fuldstændig uacceptable, og hvis jeg hører hans venner bruge dem, tager jeg en alvorlig snak med dem. Samtidig har jeg taget emnet op i forældrerådet på hans skole, og vi arrangerer et stort møde i april, hvor vi sætter fokus på den sproglige mobning. Så kan jeg ikke gøre så meget mere selv som mor. Men jeg er ikke bleg for at sige fra, hvis jeg hører andre unge bruge et beskidt sprog.

Grænseoverskridende

Som forening vil Pornofrit Miljø i den kommende tid fokusere mere generelt på den påvirkning, børn og unge får af pornografisk art.
– Den største pornografiske påvirkning får børn og unge i dag fra MTV, rapsange og meget af den mode og kultur, der henvender sig til børn og unge. Her skal vi sætte ind, for den påvirkning er forældrene ikke altid opmærksomme på.
– Jeg fik forleden to mails fra borgere, som havde været inde i en forretning, hvor målgruppen er børn i alderen ned til 12 år, og hvor der var pornografiske billeder lagt ned i gulvet og på væggene. Den ene henvendelse kom fra en ung pige, som skrev, at det havde været ganske grænseoverskridende for hende. For her er der tale om en påvirkning, som de unge udsættes for med deres parader nede. Disse ting bliver ikke præsenteret som porno, men som en del af deres kultur.
– Man kalder det ”spill-over”, når en branche – som her pornobranchen – flyder over i en mainstream-kultur, og det gør den i høj grad lige nu i børns og unges verden. Det er det, der sker, når supermarkedskæder sælger g-strengstrusser til unge piger eller T-shirts til de unge med tekster som BITCH eller I’M A HORE, for det hører ingen steder hjemme. Derfor vil vi til at tage den slags op hver gang, der kommer noget, siger Lone Skov Al Awssi.

Aftale med
benzinselskaber

Foreningen Pornofrit Miljø blev stiftet i december 2000 for at få pornografien væk fra det offentlige rum. Dengang viste en undersøgelse fra PLS Rambøll, at 86 procent af befolkningen sluttede op om det krav, som foreningen siden arbejdet for gennem en række initiativer.
Som en af sine første aktiviteter samlede foreningen over 20.000 underskrifter fra mennesker, der ønskede et forbud mod ”porno på licens TV og offentligt støttede kanaler samt synlig pornografi i butikker”. De første 19.456 underskrifter blev afleveret til daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (RV) i 2001.
Siden lykkedes det foreningen at få en aftale med de fleste store benzinselskaber om, at pornoblade og -film ikke må være synlige i tankstationernes kiosker.
– Det var en kampagne, vi brugte to år på, og den førte til, at alle de store benzinselskaber undtagen DK Benzin hos Forbrugerombudsmanden skrev under på, at der vanker bøder, hvis der findes synlig pornografi i deres kiosker, siger Lone Skov Al Awssi.
Via Pornofrit Miljøs hjemmeside – www.pornofrit.dk –er det muligt at anmelde butikker, der udstiller synlig pornografi, og det benytter mange sig af. Men Lone Skov Al Awssi efterlyser en lov, så det automatisk medfører bøder, hvis der udstilles synlig pornografi i forretninger, for ellers er det svært at få problemet løst.
I lang tid har Pornofrit Miljø kæmpet for at få de ukodede pornoudsendelser væk fra Kanal København, der sender lokal-tv i Københavnsområdet. Det er ikke lykkedes, men stationens sendetid blev mere end halveret, da den for nylig fik forlænget sin sendetilladelse.
Foreningen vil fortsat følge stationens virksomhed, selv om den nu sætter fokus på andre sider af pornografiens påvirkning af børn og unge.


Artiklen fortsætter efter annoncen: