Indkøbs- og regnskabschef 50

Indkøbs- og regnskabschef Jonna Ledet Thomsen fra Hadsten fylder 50 år den 2. maj. Hun er uddannet som diplomleder og blev for 12 år siden ansat på Kristelig Fagbevægelses hovedkontor som servicechef. For tre et halvt år siden blev hun indkøbschef, og for et år siden udvidede hun det med også at blive regnskabschef. Hun har dermed ansvar for Kristelig Fagbevægelses lokaler, arbejdsmiljø, indkøb og regnskab.
Jonna lægger vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø for Kristelig Fagbevægelses 700 ansatte, og hun føler, at hendes arbejde lykkes, når hun kan se sine kolleger lykkes i deres job.
Hun er formand for menighedsrådet i Ødum og Hadbjerg. Det betyder meget for hende at komme ud i naturen, og det sker som regel ved, at hun tager nogle lange cykelture.