Kirke vil åbne café for løsladte fanger

Apostelkirken i København arbejder sammen med fængselspræsterne ved Vestre Fængsel på udslusningsprojekt, der skal hjælpe løsladte fanger til en bedre start på tilværelsen.
De to fastansatte præster ved Vestre Fængsel i København, Erik Adrian og Peter Walin, arbejder sammen med Apostelkirken på Vesterbro og Fangekoret ved Vridsløselille Statsfængsel på at skabe et værested for løsladte fanger.

Erik Adrian

Ideen med udslusningsprojektet er, at det skal hjælpe løsladte til en bedre start på tilværelsen, når de efter afsoningen står uden for fængselsporten.
– Som fængselspræst er det meget frustrerende at se, hvordan mange indsatte får en masse gode intentioner om ikke længere at ville leve det liv, de har levet, når vi samtidig ser, hvor lidt der bliver fulgt op bagefter. Samfundet bruger enorme ressourcer på at straffe, mens der bruges foruroligende få ressourcer på udslusning og på at hjælpe folk til at starte på en frisk. Derfor vil vi gerne byde ind med noget på det felt.
– Nogle oplever en slags åndelig opvågning, mens de er i fængsel, og det er vigtigt, at de har noget at komme ud til. De skal have en mulighed for at indgå i et kristent fællesskab, hvor de kan få fyldt på, ligesom vi andre har mulighed for det, siger Erik Adrian.
Initiativet er stadig i sin vorden, da ressourcerne er ret begrænsede. Ideen er at etablere en café ved Apostelkirken, som kan blive et naturligt mødested for løsladte fanger. Der vil også blive tilbudt arrangementer, som de indsatte kan søge udgangstilladelse til at deltage i under afsoningen.
Fangekoret ved Vridsløselille Statsfængsel er allerede begyndt at øve en gang om måneden i kirken.
– Her samles dem, der er blevet løsladt eller flyttet til åbne fængsler, og øvningen sluttes af med en åben café, siger Louise Adrian, der er organist i Vridsløselille og leder af Fangekoret – og gift med Erik Adrian.
Den Folkekirkelige Udviklingsfond har for nylig bevilget 100.000 kroner til café-projektet.