Vi kender kun Gud gennem Jesus

Vi kender kun Gud gennem Jesus Kristus. Uden hans mellemkomst er der intet, der forbinder os med Gud. Gennem Jesus Kristus kender vi Gud.

Blaire Pascal
Fransk matematiker og teolog (1623-1662)

Alle de, der har hævdet at kende Gud og at kunne bevise hans eksistens uden Jesus Kristus, kom uvægerligt til kort i deres bevisførelse. Men til bevis for Jesus Kristus har vi profetierne, som udgør et solidt og håndgribeligt materiale. Og da disse profetier vitterlig er gået i opfyldelse ved hans komme, bekræftes dermed både sandheden i dem og Jesu Kristi guddommelighed.

Det er altså i ham og gennem ham, at vi kender Gud. Ser man bort herfra, og ser man bort fra den Hellige Skrift, fra arvesynden og fra forsoneren, som var os lovet, og som også kom, da kan man hverken føre noget gyldigt bevis for Gud eller formidle den rette lære eller den rette moral. Men i og gennem Jesus Kristus kan vi bevise Gud og formidle den kristne lære og moral. Derfor er Jesus Kristus menneskenes virkelige Gud.

Men derved indser vi også vor elendighed, thi den gud er jo ingen anden end den, der skal udsone vor elendighed. Således kan vi ikke fuldt ud kende Gud uden samtidig at erkende vort eget fordærv.
Derfor har de, som mener at kende Gud uden at erkende deres egen usselhed, ikke æret ham, men brugt ham til at ære sig selv.
For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. 1. Korintherbrev 1,21

Blaire Pascal er kendt som matematikeren, som grundlagde den matematiske sandsynlighedsteori og konstruerede den første regnemaskine. Men samtidig var han også filosof og teolog. De sidste år af sit liv var Pascal optaget af at udforme et forsvarsskrift for den kristne tro. Denne artikel er fra dette – ufuldendte – værk, udgivet under titlen ”Pascal – Tanker”.