Bøn imod menneskehandel

Nydanskere og “gammle danskere” mødtes i København Bededag for bl.a. at bede imod prostitution.

På scenen stod et veloplagt gospelkor.

Københavns Kristne Kulturcenter var næsten fyldt med nydanskere og danskere Bededag. I fællesskab lovpriste de Gud og bad for Danmark, familierne, samfundet og det politiske liv, den omfattende menneskehandel og vækkelse.
På scenen stod et veloplagt gospelkor med mange afrikanere og nogle danskere – og koret kunne få salen til at svinge gennem en række dejlige sange.
Det var 4. gang ”Bøn for Nationen” fandt sted, og for første gang var der lige så mange danskere som nydanskere. Danskerne har taget Bededag til sig og vil være med til at bede for Danmark. Initiativet blev taget af præsterne i de mere end 30 migrantkirker, der er i København. De sagde: ”I har noget, I kalder Store Bededag, men I beder ikke, I går i haven, gør I. Skal vi ikke lave en rigtig stor bededag?” Og det gjorde de – i samarbejde med KIT og Evangelisk Alliance.

Bøn for familier

Der blev bedt for familierne, samfundets byggesten, bedt for de vanskeligheder, ægtepar kan opleve, bedt for, at brudte familier må finde sammen igen og Guds velsignelse blev nedbedt over familierne.

Bøn for politikere

Bøn for det danske samfund og det politiske liv fyldte en del. Tove Videbæk fra KD på platformen og var med til at bede. Der blev bedt for regering og folketing, men også for, at Gud vil bringe flere kristne på Christiansborg og at flere kristne må gå ind i direkte samfundsarbejde og politik.

Bøn imod slaveri

Menneskehandel var et andet bedeemne. Det er i år 200-året for slaveriets ophævelse og det burde man fejre, men fakta er, at der i dag handles flere som slaver end den gang: 4 millioner om året. 500.000 kommer til Europa, solgt til prostitution. Den største kriminelle industri efter narko- og våbenhandel er prostitution. I Danmark har vi mere end 2000 kvinder, der er solgt til prostitution. Der blev bedt inderligt for disse kvinder, bedt for, at Gud må bryde ind og stoppe menneskehandelen og for at de mange kvinder må blive sat fri. I forbindelse med forbønnen blev der indsamlet 24.600 kr., som går ubeskåret til arbejdet for at hjælpe kvinder, der er ofre for slaveriet.
Slutteligt blev der bedt for vækkelse i Danmark, at mange mennesker må møde Jesus som deres personlige frelser og finde ind i et helt nyt liv.