Forfriskende belæring

Overskriften må betegne mit forhold til denne den seneste udgivelse fra det lille, fine, kristne forlag LogosMedia.Bogen er oversat fra amerikansk, og jeg har ikke kunnet finde nærmere om forfatterens baggrund. Udgangspunktet er visionen i Johannes’ Åbenbaring 21,1 om en ny himmel og jord, og derudfra opfordrer –   og udfordrer – Robin Schmidt læseren til at tænke stort, tænke nyt, tænke anderledes, tænke ud over hverdagens snævre her-og-nu rammer.
De 77 andagtsstykker og tankevækkere vil være kærkomne i en stille stund. 
„Uden syner er et folk ladt i stikken“, hedder det i Ord-sprogenes bog 29,18. Visioner handler om fremtid og målsætning. Robin Schmidt lader ikke sin læser i stikken. Tværtimod: vi skønner på belæringen.

Robin Schmidt:
Alt bli’r nyt. 77 glimt af det, der kommer
125 sider • 148 kr.
LogosMedia