Advokat: Ulovligt af kommune at forbyde Evangelist bibelcamping

Kommune og byrådsmedlemmer risikerer at skulle betale erstatning, siger advokat.Herning Kommune besluttede i sidste uge at forbyde foreningen Evangelist at holde sommerfestival på Vildkildegaard.Det skete efter naboernes enige protester. Naboerne er angiveligt utilfredse med, at de forventede 1-2.000 gæster skal køre på en fælles adgangsvej. Den 17. juni forsøgte ca. 20 mennesker at hindre en transport til stedet ved at lave en blokade. Politiet måtte tilkaldes for at rydde den.
Et radikalt medlem af teknik- og miljøudvalget, Kurt H. Jørgensen, siger til Herning Folkeblad, at Evangelist har haft siden februar sidste år til at finde en ny adgangsvej.
Men Evangelist advokat, Phillipp Quedens, gør i et brev til kommunen opmærksom på, at kommunen slet ikke kan nægte en bruger at anvende en privat fællesvej. Man kan kun kræve, at han betaler mere til vedligeholdelsen, hvis han slider mere på den.
– Det er ikke lovligt, at Herning Kommune kræver, at min klient skal have tilladelse til at afholde en Bibelcamping på egne jorder, anfører advokaten i sit brev.
– Herning Kommunes krav om at skulle meddele tilladelse til ovennævnte Bibelcamping er efter mine klienters opfattelse et udtryk for dels et forvaltningsretligt magtmisbrug, der i sig selv berettiger til at indbringe sagen for Tilsynsrådet og dels et forsøg på at bryde de i Danmark grundlovssikrede rettigheder om religiøs forsamlingsfrihed, ligesom det er en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention Art. 9 om religiøs forsamlingsfrihed.
Advokaten kræver derfor, at kommunen tilbagekalder de udtalelser, som har ført til den fysiske blokade.
Hvis Herning Kommune fastholder, vil den blive indklaget for Tilsynsrådet og In-denrigsministeriet og der vil komme et erstatningskrav.
Advokaten henviser til Farumsagen, hvor politikere, der har truffet ulovlige beslutninger også personligt blev holdt ansvarlige.
Advokaten kræver et svar inden tirsdag kl. 15 – hvilket er efter redaktionens slutning.
Evangelist festival er planlagt til 7.-13. juli – hvis der altså bliver én i år.
Henri.