Debat

Bjarne Riis’ manglende troværdighed
Fredag den 25. maj kl. 13, gentog radioavisen på P1 uddrag af en samtale med Bjarne Riis fra 1996, hvor han bandede groft på, at han aldrig havde brugt dooping.
Få timer efter indrømmede han, at have gjort det i stor stil og i flere år.
Min gode ven og afholdsmedarbejder, den livskloge fisker Verner Rust (1918 – 1994) sagde engang: ” Jeg har lagt mærke til her i livet, at en ting ikke behøver at passe, fordi folk bander på det”.
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenaa

Ned ad den medieetiske glidebane…Debatten om etik i medierne er vigtig som aldrig før, når vi nu skal præsenteres for en døende Diana og tortur som en nødvendighed.
Hvor langt vil vi gå for at tilfredsstille menneskers hunger efter at se død og ulykke og glæde os over, at det ikke er os selv, det går ud over?
Onsdag den 6. juni sendte den britiske public service kanal Channel 4 et program med billeder af den døende prinsesse Diana, optaget umiddelbart efter bilulykken i 1997 i Paris. Dianas familie og venner ønskede, at de franske foto-journalister havde givet billederne til politiet i stedet for til tv stationen. Jeg forstår deres reaktion. Hvad godt skal det bringe seere og pårørende at vise den stærkt lemlæstede prinsesse, som døde for 10 år siden i en tragisk ulykke?
I den amerikanske thriller serie, 24 timer, som sendes på TV 2, ser man eksempler på, at det kan blive ”nødvendigt” at anvende tortur. Det er fiktion, præciserer TV 2. De forskellige tv-genrer er dog nu så blandede, at det er svært at vurdere, hvornår en dokumentar er drejet til fiktion, og hvornår fiktion har så mange dokumentariske træk, at vi identificerer os med personer og situationer i en sådan grad, at vi forstår, hvorfor tortur er nødvendig.
Lisbeth Krabbe Haugstrup
KLF, Kirke & Medier
Orionsvej 24
8270 Højbjerg

KD – en nødvendighed for Danmark
Ved det seneste folketingsvalg røg Kristendemokraterne ud af folketinget – og mange savner partiet på Christiansborg til at være en modvægt til meget af det, der sker.
Jeg hører jævnligt mennesker sige: ”Bare KD kommer ind igen ved næste valg. Jeg er bange for, at hvis de ikke kommer ind nu, så kommer de aldrig ind igen, og så bliver jeg partiløs. Jeg aner ikke, hvor jeg så skal stemme i fremtiden.” Jeg tror, at rigtigt mange har det sådan. Derfor er det ekstra vigtigt at samle alle gode kræfter om at få KD tilbage til Christiansborg efter næste valg – gerne med flere end de 4 mandater partiet røg ud med.
Mange stemmer efter pengepungen eller en eller anden særinteresse eller efter hvem, der nu vil samarbejde med hvem. Men der er langt større ting på spil. Derfor er det vigtigt, at vi lægger særinteresserne til side for at støtte KD.
Kristendemokraterne er det eneste parti i Danmark, der bygger hele sin politik på det kristne livs- og menneskesyn, på næstekærlighedstanken og den kristne forvalterskabstanke – og sådan et parti har Danmark fortsat brug for.
Jeg vil derfor opfordre så mange som muligt af kristenfolket i Danmark til at støtte KD op til valget og til at stemme på partiet ved valget. KD har brug for dig, og Danmark har brug for KD. Lad os stå sammen om at bringe Kristendemokraterne tilbage til folketinget.
Bjarne Nederby Jessen
Vinderød Enghavevej 73
3300 Frederiksværk
MF-kandidat for
Kristendemokraterne
i Hedenstedkredsen,
Østjyllands Storkreds

Den uhellige cocktail af sprut og sport

Lars Peter Melchiorsen
Landsformand i KLF, Kirke & Medier

Fodboldlandskampen i Parken mellem Danmark og Sverige har fået mange syndebukke: f.eks. den hårdtslående fodboldspiller, den frygtsomme dommer og den ustyrlige tilskuer.
Imidlertid glemmer man en stærkt medvirkende årsag: den tåbelige sammenblanding af sport og sprut. Selv ned på laveste klubniveau er øl og spiritus blevet et nærmest uomgængeligt økonomisk tilskud til idrætten. Halballer skal medvirke til at holde kontingentet nede i breddeidrætten, og sponsorater fra bl.a. bryggerier skal sikre økonomi til at være med på højt plan.
Når denne uhellige alliance endvidere kombineres med dels et massivt reklamefremstød i næsten alle medier for en uansvarlig, bøvet og hjerneblæst adfærd, dels en oppisket nu- skal-de-andre-have-bank-stemning, så skulle det jo på et tidspunkt få bodegadanskeren på banen. Ølreklamernes fremstilling af mænd mellem 25 og 35 som ansvarsløse lallefyre, hvis eneste mål i livet er at få del i ”Vores Øl”, fremmer disrespekten for rammer og regler. Før denne kampagne var det Fadbamsereklamerne, som priste det ansvarsfri og barnagtige ved at kombinere øldrikkeriet med kendte figurer fra børne-tv.
KLF, Kirke & Medier har gentagne gange påpeget det voldsomme reklamepres som en medvirkende årsag til alkoholkulturen og dens uheldige følger. Således afventer vi nu afgørelsen på en klage til Radio- og TV-nævnet over brugen af Fadbamsereklamerne. Fri os fra dem i medierne. Det er godt, at DR ikke vil have reklamer.
Lars Peter Melchiorsen
Landsformand i KLF, Kirke & Medier
Grønnegade 6,3.th.
7100 Vejle

Synspunkt

Den store skøge og den katolske kirke
Svar på læserbrev ”Til samtlige ledere i Pinsekirken” fra uge 22.

Jeg er administrator og lovsangsleder i pinsekirken Nyt Håb i Rødovre, og er ét kursus fra at være færdiguddannet som teolog. Pga. begrænset plads, bliver dette svar meget kortfattet.
Pinsekirkerne har deres individuelle ledere og er selvstyrende. Mit indlæg er ikke nødvendigvis andre lederes holdning.
Da Peter besøgte hedningerne i Cornelius’ hus, blev han meget overrasket over at Gud gav dem Helligånden, og de begyndte at tale i tunger; han troede kun frelsen var for jøderne. Men denne åndsudgydelse var bevis nok (Ap G kap.10 & 11).
I 70’erne kom en ny bølge (den karismatiske bevægelse), hvori også mange katolikker blev døbt i helligånden og begyndte at tale i tunger. Hvorfor udgød Gud pludselig sin ånd over katolikker? ”Så tog Peter ordet og sagde: – Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed.”(Ap G 10:34-35).
Gud ser til hjerterne – også katolikkers hjerter! Katolikker der oprigtigt tjener den samme Gud som os, må vi ikke forkaste, for Gud forkaster dem ikke. Et samarbejde er derfor tilladeligt.Læremæssigt er der ting i den katolske kirke, vi ikke kan forene os med (hvilket der også er i folkekirken o.a., dog samarbejder vi også med dem), og historisk set er den mættet i de helliges blod. Hvis vi havde levet under middelalderen og havde talt i tunger og praktiseret voksendåb, var vi blevet brændt på bålet eller det der er værre.
Den store skøge er mere et materialistisk system end en religion (Åb 18:11-17). Så kan man spekulere over om det er New York, Rom eller noget helt tredje.Antikrist vil være en politisk leder (Dan 7:25), og kan derfor ikke være paven, hvorimod den falske profet (det andet dyr, Åb 13:11) er en religiøs leder. Han dukker dog først op efter at antikrist er kommet på banen. Religionen vil være en sammenblandingsreligion (synkretisme), en verdensreligion, som kunne omfatte islam, hinduisme, buddhisme, scientology osv., og hvor dragen bliver tilbedt.
Hvordan undgår man at falde i antikrists hænder?
Ved at leve nær ved Gud, så man bliver bortrykket med de hellige, når basunen lyder (1 Thes 4:16-18). Gud redder altid sit folk inden de store ulykker (syndfloden, Sodoma/Gomorra, dødsenglen i Ægypten, og Han er den samme i går, i dag til evig tid). Gid Han ikke må finde jer sovende, når Han kommer (Matt 24:42-51; Åb 3:3).
De hellige, der er tilbage, er de lunkne kristne, der først omvender sig efter bortrykkelsen har fundet sted – samt dem, der bliver frelst efterfølgende (evt. ved de to vidners forkyndelse).
Meget mere kunne siges, men pladsen tillader det ikke.
Mark Hill
Damhus Boulevard 26 B
2610 Rødovre


Artiklen fortsætter efter annoncen: