Hvem Jesus er

Med Højlund dybere ned i læren om Kristus.”Kristologi” er læren om Kristus, og Asger Højlund har bidraget til vores viden om Jesus med denne teologisk dybtfavnende og berigende bog. Hvem var – eller er – Jesus Kristus, og hvordan er vi kommet frem til denne viden?Vores kirkes bekendelser er vedtagelser af, hvem Jesus er, men hvad er baggrunden for dem? Hvad menes der med ”lys af lys”, ”sand Gud af sand Gud”? Bogen tager greb om paradokset, at Kristus var sand Gud og sandt menneske på samme tid. Højlund forsøger at give læseren et indblik i, hvad der ligger bag formuleringerne i vore bekendelser, og hvad det var, kirken opponerede imod.
Kunne det tænkes, at der før i tiden har været kristne, som er blevet udfordret til at formulere, hvem og hvad de troede på, fordi de selv stod med de samme stridigheder som os, og kunne vi måske lære af dem? Man fornemmer, at det har været en stor opgave for den tidlige kirke at definere og formulere, hvem Jesus egentlig er.

Det er virkelig optur

Det er dejligt at opleve videnskabelig forskning på højt plan, som samtidig anerkender, at Jesus er Guds søn og ikke skammer sig over det. Højlund står ved sin tro og drager den ind i sin behandling.
Sønnen er af samme væsen som Faderen, selvom det umiddelbart er uforståeligt, men hvis han ikke var, ville Jesu gerning ikke have været Guds. Det slog fædrene fast i begyndelsen af kirkens historie – ikke som en tilfældighed, men som en sandhed dybt forankret i Bibelens vidnesbyrd om Gud. Men hvorfor i alverden ville Gud tildele sig selv muligheden for lidelse og død? Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at Gud, der er ubegrænset, samtidig kunne være et begrænset menneske? Gennemgangen af Jesus i Det Nye Testamente er virkelig optur.
Lidt kritik: Jeg synes generelt, bogen er velproportioneret, men oplevede, at kapitlerne om de moderne teologer er for omfattende og omstændelige. Jeg ser ikke den store grund til at fordybe sig så grundigt i deres tanker. Det kan man selv gøre, hvis man er interesseret. Et mere overfladisk overblik ville være mere udbytterigt. Flere afsnit kan dog også blive forholdsvis spidsfindige eller indeholde så specifik viden, at man har svært ved at finde tilbage til, hvad det egentlig handlede om – bl.a. i udredningen af kristologiens udvikling i og uden for oldkirken og de forskellige skoledannelser.

Men det er muligt

Til sidst en tak til forfatteren for, at han skriver på dansk. Hvis teologiske bøger kun blev skrevet af og til teologer, ville vores kirke være meget fattigere. Teologien er kun berettiget, når den får en praktisk anvendelse i menigheden. Denne bog er et bevis på, at det kan lade sig gøre, for den giver en oplagt mulighed for at fordybe sig i Jesu natur og væsen – en sand fryd. Man får helt lyst til at fordybe sig i de teologiske fag, finde en gammel slidt græsk ordbog frem og studere med. Man skal være forsigtig med at prøve at forstå, for man bliver fanget af tankerne og vil lære mere om vores Gud og Herre!

Asger Chr. Højlund:
Men han gav afkald
405 sider 299,95 kr.
Kolon