Kunst – Tema
Farveglad og poetisk kunstner

I bogen ”Der blive lys” er der trods det alvorlige indhold nok af liv, lys og – ikke mindst – farver.Gunner Christensen er årgang 1922 og har netop fået udgivet en bog med digte, fortællinger og erindringsglimt – illustreret med egne malerier.

I bogen er der ikke angvet nogen titel på dette billede, der kan ligne en genkomstvision.

I digtene er der både rim (enderim og/eller bogstavrim) og rytme og den billed- og sprogbrug, der kendetegner lyrik. Nogle af digtene er ganske hæderlige, andre kan nok virke lidt ligegyldige, men som helhed er de læseværdige.
Meget i bogen bærer præg af at være skrevet af en mand, der har nået en relativt høj alder. Genkommende temaer er aften, afsked, død – og at vælge livet som pensioneret:
Telefonen ringer. En stemme lyder klar: / „Hej, hallo min kære bedstefar“ / mit hjerte hopper i fjerdedelstakt. / Jeg er parat til at tage endnu en akt.De genkommende temaer gælder ikke bare digtene, men også erindringsglimtene. „Livsaften“ begynder som en vandring på kirkegården og udvikler sig til en „oplevelse“ af digterens egen død. I de to bibelfortællinger „Fortabelsens søn“ og „Paradishaven“ er det også afsked og død, der beskæftiger forfatteren. I den første, sådan som Judas Iskariot oplevede døden, i den anden, hvordan Adam oplevede syndefaldet og uddrivelsen af Edens have.

Billeder med kristen symbolik

„På flugt“ – det uddrevne par?

Sidst i bogen er der en udmærket artikel om Edvard Munch, som Gunner Christensen sætter højt og også er blevet (lidt) inspireret af. Det kan i nogle af hans malerier ses i hans måde at bruge farver på – hvor han dog gør sig bemærket som værende meget (mere) farveglad – og i hans måde at male personer på, fx i „På flugt“.
Gunner Christensen har malet i mange år (siden 1947) og debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1972. Han har siden udstillet mange steder med sine malerier, der for dem, der er gengivet i bogen, ud over farveglæden er kendetegnet ved deres religiøse (eller kristne) symbolik.
Der blive lys er alt i alt en ganske fin lille udgivelse.
Niels Jørgen Vase

Gunner Christensen:
Der blive lys • 76 sider
148 kr. • Queenswood