Gud ser dig når du sover

Rick Warren
Amerikansk præst og forfatter

Da mine børn var små, mindes jeg den dybe tilfredsstillelse ved at iagttage dem, når de sov. Nogle gange havde dagen været fyldt med problemer og ulydighed, men når de sov, virkede de tilfredse, trygge og fredfyldte, og jeg blev igen mindet om, hvor meget jeg elskede dem.
Mine børn behøvede ikke at gøre noget for mig, for at jeg skulle være glad for dem. Jeg var lykkelig bare for at se dem trække vejret, fordi jeg elskede dem så højt. Når deres små brystkasser bevægede sig op og ned under vejrtrækningen, smilede jeg, og nogle gange fyldtes mine øjne af tårer. Når du sover, ser Gud på dig med kærlighed, fordi du var hans ide. Han elsker dig, som om du var det eneste menneske på jorden.
Forældre kræver ikke, at deres børn skal være fuldkomne eller modne, for at de kan have behag i dem. De glæder sig over dem på hvert eneste trin af deres udvikling. På samme måde venter Gud ikke på, at du skal nå til modenhed, før han begynder at kunne lide dig. Han elsker dig og har behag i dig på hvert eneste trin af din åndelige udvikling.
Det kan godt være, at du har haft utilfredse lærere eller foræl­dre, da du voksede op. Jeg beder dig, tro ikke, at Gud føler på samme måde med hensyn til dig. Han ved, at du er ude af stand til at være fuldkommen og syndfri. Bibelen siger: “Han ved i sand­hed, hvad vi er skabt af, Han husker, at vi er støv”. (Salme 103,14)
Det, Gud ser efter, er dit hjertes indstilling. Ønsker du af hele dit hjerte at behage ham? Det var det mål, Paulus havde for sit liv. “Imidlertid er det sådan, at vi mere end noget andet ønsker at beha­ge ham, hvad enten vi er hjemme eller her”. (2 Korintherbrev 5,9) Når du lever i lyset af evigheden, forandres din prioritet fra: “Hvor meget kan jeg få ud af livet?” til: “Hvor meget kan Gud få ud af mit liv?”
Gud spejder efter mennesker som Noa i det 21. århundrede, mennesker, der er villige til at leve til Guds behag. Bibelen siger: “Herren ser ned fra himlen på menneskeheden, for at se om der er en, som er klog, en, som ønsker at behage Gud”. (Salme 14,2)
Vil du gøre det til dit livs mål at behage Gud? Der er ikke noget, som Gud ikke vil gøre for det menneske, der er fuldstæn­dig opslugt af at fuldføre dette mål.

Fra Rick Warrens bog Det Målrettede Liv