Inspirerende og utraditionel

Meditationer over evangelietekster.Citatet fra Johannesevangeliet kapitel 1: „Du skal få større ting at se end disse“ er hovedtema for Lars Mandrups meditationer over det fjerde evangelium i Det Nye Testamente. Denne bog i Bibelen er ikke anderledes end de tre første evangelier i sit indhold og budskab. Men Johannes fortæller budskabet på en anden måde og i et andet tonefald.Det taler erfarings­nært, når det bruger de store og livsnære temaer og billeder som vandet, brødet, vejen og sandheden, og fører os samtidig ind i en anden verden, som vi kan have svært ved at forstå uden at blive taget ved hånden og blive ledt ind i den.
Johannesevangeliet er reflekterende og mediterende og lægger op til, at vi under læsningen mediterer videre over ordene. Dette har været baggrunden for bogens forfatter, der i 29 kapitler følger læseren gennem Johannesevangeliet. Bogen er skrevet som små meditationer i et enkelt sprog og giver læseren et grundlag for videre fordybelse.
Det er en verden, som åbner for nåden, herligheden og evigheden, for troen, håbet og kærligheden, og det er evangeliet med de skarpe modsætninger og kontraster: Tro og tvivl. Sandhed og løgn. Lys og mørke. Tid og evighed. Liv og død. Og så er det evangeliet, hvor Jesus omtaler sig selv med de karakteristiske „Jeg-er“-ord: Livets brød, Verdens lys, Den gode hyrde, Opstandelsen og livet, Vejen, sandheden og livet, Vintræet og grenene.

Konkret vejledning til
at komme videre

Anne Vibeke Mandrup (født 1946) har lavet nogle smukke akryl på lærred-illustrationer af bibeltektserne. Hun er folkeskolelærer og billedkunstner.

Lars Mandrup

Forfatteren Lars Mandrup (født 1943) er sognepræst ved Risskov kirke og formand for Danmission. Han er tidligere forstander på Diakonhøjskolen og forfatter til flere bøger.
På nær nogle få er alle disse meditationer holdt i en guds­tjenestesammenhæng ved en række fyraftensgudstjenester i Risskov Kirke, hvor Mandrup er præst. Nu udgiver han dem til personlig meditation.
Bogen er en inspirerende og utraditionel ledsager i læsningen af Johannesevangeliet og vil kunne bruges af den enkelte, til højtlæsning i grupper og som udgangspunkt for meditative gudstjenester. De aktuelle passager fra Bibelen er gengivet i bogen.
Tænd et lys, bed en bøn om Helligåndens nærvær, læs bibelteksten fra Johannesevangeliet, og spil et stykke dæmpet meditativ musik. Læs så langsomt den tilhørende meditation fra bogen, og lad læsningen efterfølges af nogle minutters stilhed til personlig bøn og eftertanke.
Meditationen kan afsluttes med, at man læser eller synger den foreslåede salme og til sidst beder Fadervor.
Jo, det er konkret vejledning til at komme dybere ind i Guds nærvær.

Lars Mandrup: Større ting at se
Meditationer over tekster fra Johannesevangeliet
78 sider • 148 kr. • Unitas