Debat

Ang. kvinders frihed
og min skrivestil

Jeg føler, det er på sin plads med en kort replik oven på anmeldelsen af min bog i Udfordringen (uge 34).
Ole Westergaard påstår, at bogen er fyldt med ”bastante og skråsikre bemærkninger”. Han glemmer at fortælle, at jeg henviser til flere andre bøger, også skrevet af folk, som har teologiske uddannelser og har fordybet sig i de græske grundtekster, bl.a. ”I suffer not a Woman” og “What Paul really said about women”. Jeg citerer også bogen ”Why not women?”, af bl.a. Loren Cunningham, som er en meget anerkendt kristen leder indenfor UMO og de fleste karismatiske kredse, og som står for samme linje som jeg selv. Der er sikkert også debat om disse bøger, men det er ikke fair at afvise seriøse argumenter med, at de blot og bart er ”skråsikre”.
Jeg må også kraftigt tage afstand fra påstanden om, at jeg mener, Bibelen skal læses ”i lyset af vor moderne og materialistiske verdensopfattelse”. For mig er Bibelen en absolut autoritet, og jeg bruger et helt kapitel i bogen til at slå fast, at man kan være bibeltro og mene, at Bibelen er Guds Ord, og netop på den baggrund gå ind for kvinders frihed og lighed. Med det in mente er det uanstændigt at beskylde mig for at relativere Bibelen og læse den i lyset af en modernistisk tankegang.
Endvidere hævder Ole Westergaard, at mine argumenter imod gængse opfattelser er ”som skabt til at begrænse almindelige bibellæseres tiltro og tillid til Bibelen”. Det er dog et sjældent set useriøst argument. Må man ikke påpege forkerte udlægninger af Bibelen for ikke at forvirre folk?
Er det da ikke bedre, at folk får tillid til, at Bibelen taler klart og godt om et givet emne, end at de fastholdes i en traditionel og forkert opfattelse?
Og er folk så sårbare, at de mister tilliden til Bibelen, bare fordi der rejses tvivl om den ene eller den anden udlægning?
Hvad angår Torben Kjærs læserbrev omkring min kronik må jeg bare sige, at hans påstande jo netop er omdiskuterede, hvilket enhver kan finde ud af, ved f.eks. at læse nogle af de bøger, som jeg nævnte i det foregående.
Jesper Veiby
Skelagervej 156B
8200 Århus N