Samme Gud – men forskellig åbenbaring

– Er det den samme Gud, vi tror på, muslimerne og vi kristne? Både ja og nej.I sidste uge foreslog en islam-ekspert her i avisen, at troende kristne kunne møde muslimerne på fælles grund. Og han nævnte bl.a. den fælles tro på én Gud.
Nu er der andre kristne, der bestemt ikke mener, at muslimernes Allah er deres Gud. For sådan som muslimerne tror om Allah, sådan er Gud jo slet ikke.
Faktisk har de begge ret.
De første ser blot sagen fra et missions-perspektiv. Ligesom Paulus, der kom i snak med athenerne på Areopagos ved at henvise til deres statue for en ”ukendt gud”, sådan kan vi også komme i en positiv samtale med muslimerne ved at henvise til troen på én almægtig Gud. For der er jo kun én Gud – alt andet er menneskeskabt.
Faktisk findes der i de allerfleste ”primitive” religioner en fjern skabergud, som er hævet over de småguder, forfædreguder og ånder, som de nu tilbeder. I f.eks. Vere- og Bata-stammen i Afrika fortalte de missionspionéren Walter Jessen, at de godt kendte den store Gud, han fortalte om. Men denne almægtige Gud havde trukket sig tilbage fra dem på grund af forfædrenes ondskab, sagde de…
Sådan er der i alle kulturer en rest tilbage fra urtiden, hvor folkene kendte den eneste sande Gud, før de forvildede sig ud i verden fra Ararats bjerge.
Med muslimerne er det lidt anderledes. Deres forståelse af Gud er præget af Muhammed. Hans lære bygger til en vis grad på det fælles grundlag i Bibelen, men han fik også nogle nye åndelige åbenbaringer, som førte ham og hans tilhængere bort fra Bibelens oprindelige lære.
Så selv om Allah bare er det arabiske navn for Gud, så er der åbenbaringen til forskel. Den kristne forståelse af Gud bygger på åbenbaringen gennem Jesus, ikke Muhammed. Gennem Jesus lærer vi Guds faderhjerte at kende, så vi forstår, hvem han virkelig er. Selv om Koranen omtaler Jesus som Messias, der skal komme at dømme verden til sidst, og således er hævet over Muhammed, så fornægter de fleste muslimer i praksis Jesus som frelser.
Så i stedet for at fortælle muslimerne, at de ikke tror på Gud, skal vi gennem Jesus vise dem, hvem han virkelig er.

Redaktør Henri Nissen