Go2007 – mission for unge

Den 16.-18. nov. 2007 holdes missionskonference for unge under navnet Go2007.Go2007 går af stablen i Århus på Langkær Gymnasium. Go2007 er en Evangelisk-Luthersk missionskonference, som arrangeres i et samarbejde mellem flere organisationer.
Det drejer sig om Kristeligt Forbund for Studerende, Luthersk Missions Unge, Afrika in Touch, Dansk Ethioper Mission, Joffi, Israelsmissionens Unge, Indre Missions Unge, Evangelisk Luthersk Ungdom og Brødremenighedens Danske Mission.
– Formålet med det store samarbejde er både at skabe en platform, hvor de unge kan møde missionsselskaberne og omvendt, og samtidig at skabe et rum, hvor forskellige erfaringer og behov kan møde hinanden, så mission for alvor kan komme på dagsordenen blandt de unge, siger Marie Jensby, projektansvarlig.
Gennem bibelundervisning, drama, sang, seminarer, samtale og et væld af stande sættes der hele weekenden fokus på mission. Sangeren Aviad Cohen fra USA giver koncert den 16. kl. 22.
– Mission hører med til livet som kristne, og vi ønsker at vise, at alle kan være med. Gud har et stort verdensprojekt kørende, som går ud på, at alle mennesker skal lære ham at kende.
På Go2007 ønsker vi at opmuntre og vejlede de unge i, hvordan de kan bruge deres evner til at tjene Gud og næsten, siger Marie Jensby.
Tabita