Valget er dit

Danmark skal til valg. Statsministeren har udskrevet valget til den 13. november, og vi får en kort og hektisk valgkamp.Mange kristne spørger sig ofte, om kristne skal blande sig i politik. Bibelen gør det klart, at vi skal bede for dem, der styrer og regerer. Så allerede her ligger der et ansvar. Men som samfundsborgere har vi ikke bare ret, men også pligt til at gøre os gældende i det politiske liv – om ikke på anden måde, så i hvert fald på valgdagen.

For kristne må det svære valg handle om værdier, kristne etiske værdier, som hvordan behandler vi mennesker i samfundet? Hvordan har de svageste det? De syge, de gamle, de hjemløse, dem der er kommet ud på et sidespor? Hvor meget hjælper vi i u-landene? Hvordan behandler vi nydanskere i vores samfund? Hvad er det, vi gør ved de afviste irakiske asylansøgere, hvoraf mange er kristne, og for hvem det er livsfarligt at vende tilbage til Irak? Er der plads til næstekærlighed og medmenneskelighed? Hvilke politikere har de kristne etiske værdier højt på dagsordenen?
Hvordan forvalter vi den jord, som vi lever på, Guds skaberværk? Forvalter vi den på en sådan måde, at der også er noget for kommende generationer at forvalte? Hvad med den globale opvarmning? Energipolitikken?
Hvilke politikere har øje for situationen i Mellemøsten? Hvem er det, der har syn for Israels ret til at eksistere, men som også vil, at palæstinenserne skal have det godt?
Spørgsmålene er mange, men det er bl.a. sådanne spørgsmål, vi som vælgere bør stille de lokale folketingskandidater forud for valget – og så gøre vores valg.
Det er vigtigt, at vi som kristne deltager aktivt i valget og finder netop den kandidat, som vi har tillid til vil sætte de kristne etiske værdier i højsædet på Christiansborg.
Valget er dit.

Udfordringen er uafhængig i forhold til de politiske partier, men skriver mere om Kristendemokraterne, p.g.a. avisens kristne stofvalg. Vi fortæller også om kristne politikere i andre partier. I sidste uge bragte vi f.eks. en artikel side 3 med en socialdemokrat og på side 2 med en konservativ. Vi har tidligere bragt artikler med Venstre, SF’ere, DF og Radikale.