Indvandrere skal hjælpe flygtninge til rette i Danmark

Kirkernes Intergrations Tjeneste har ansat tre nye integrationskonsulenter til at hjælpe nyankomne FN-kvoteflygtninge.Det drejer sig om ægteparret Diana Mukagitare og Theoneste Habyarimana, samt Jackiline Hansen. De er ansat på deltid til at arbejde med nyankomne FN-kvoteflygtninge og samarbejde med kommuner og lokale kirker om integrationsprocessen.
– De vejleder bl.a. afrikanere i tilpasning til det danske samfund gennem danske normer, traditioner og værdier. De stiller sig samtidig til rådighed for at besøge danske kirker og foreninger med undervisning om afrikansk kultur og den aktuelle situation i flygtningenes hjemlande. De er alle bosiddende i Trekantsområdet i Jylland. Projektet er støttet af Integrationsministeriet.