Troen vil fylde endnu mere i 2008

Hvad er det bedste, der er sket i 2007 – og hvad forventer du dig af 2008?
De to spørgsmål stillede vi til tre kirkeledere – på et punkt var de enige: Religion kommer til at spille en større og større rolle i den offentlige debat.Fogh vil ikke ha’ det, men folket vil åbenbart: Religion fylder meget i det offentlige rum og vil fylde mere i den kommende tid.Det mener de tre kirkeledere, som Udfordringen har spurgt om deres forventninger til det nye år.
Et af tegnene på, at tro fylder rigtig meget i folks bevidsthed, er antallet af hjemmesider, der omhandler religion.
Her er antallet steget med hele 908 pct. de seneste tre år. Antallet af hjemmesider om tro på nettet er ifølge Kristeligt Dagblad vokset 741 procent siden 2004, mens antallet af sider om kristendom er vokset med 770 procent.
Til sammenligning er antallet af sider om computere og sex i samme periode ”kun” vokset med henholdsvis 634 procent og 582 procent.

Brug for forankring

Niels Henrik Arendt er kåret som den mest populære biskop af landets folkekirkepræster. Han glæder sig bl.a. over danske kirkedage i Haderslev i 2007.

Og danske kirkeledere forventer, at religion og tro kommer til at fylde mere og mere i det offentlige rum – også i 2008.
Vi har spurgt tre af dem, to biskopper og en frikirkeleder. Og vi starter med biskopperne – først Danmarks mest populære biskop i Folkekirken, Niels Henrik Arendt.
Ved en undersøgelse foretaget af Kristeligt Dagblad for nylig stemte mere end hver fjerde folkekirkepræst på Arendt som landets bedste biskop. Det er, fordi han kan formulere positive teologiske svar på folkekirkens udfordringer i et samfund under forandring, vurderer en ekspert.
Til Udfordringen siger Haderslevbispen om forventningerne til det nye år:
– Jeg forventer af 2008, at spørgsmål om tro og religion vil komme til at spille en endnu større rolle i debatten. Både fordi vi står overfor store fælles udfordringer, og fordi behovet for et forankringspunkt er så åbenbart. Det er jo ikke til at tage fejl af, at det fylder meget allerede nu.
Hvad har været det vigtigste i 2007?
– Kirkeligt her på stedet vil jeg nævne Danske Kirkedage, som blev en fest for kristendommen. Folk tog hjem med inspiration og lyst til at intensivere samtalen om kristendommens betydning.
– Jeg synes også, kirkeministerens fremtidskonference havde stor betydning, ikke så meget for det, der kom ud af den, men fordi den lagde vægt på, at kirken først og fremmest handler om et budskab, ikke om strukturer, økonomi og den slags, slutter Niels Henrik Arendt.

Miljøer for
åndeligt søgende

Den katolske kirkes biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, glæder sig over, at flere unge søger kirken.

På en anden bispestol sidder Czeslaw Kozon og glæder sig over, at det netop er lykkedes for Katolsk Kirke i Danmark at få fat i unge mennesker:
– 2007 har været præget af et ungdomstiltag, kaldet Handlingsplanen.
Det går ud på at skabe kontakt til alle katolske unge – alle dem, som ikke er aktive i kirken eller i Danmarks Unge Katolikker. Aktionen kulminerede i en national ungdomsdag i Odense.
– Her samlede vi over 600 unge i Odense, hvor vi sluttede med en messe i Sct. Knuds kirke. Der er allerede over 100 unge, der har tilmeldt sig Verdensungdomsdagen i Sydney næste sommer.
Hvad er din åndelige forventning til 2008?
– Jeg tror, den åndelige interesse vil stige i fremtiden. Men spørgsmålet er, hvordan den åndelige søgen vil udmønte sig. For indtil nu har den ikke været kirkeligt forankret. Folk søger ikke hen til kirkelige sammenhænge med deres religiøsitet. Derfor er det en stor udfordring for kirken i fremtiden at danne et miljø, hvor de søgende danskere kan finde et åndeligt hjem.
Men Fogh og andre ønsker ikke, at religion skal fylde i det offentlige rum…
– Nej, men vi mener det modsatte. Vi mener netop, at religion bør fylde meget.

Guds rige er større end kirken

Missionsforstander Peter Götz fra Det Danske Missionsforbund mener, at kirkeligheden ikke er så vigtig som at få Gud tilbage i virkeligheden.

Missionsforstander Peter Götz fra Det Danske Missionsforbund er ikke helt uenig med Anders Foghs udtalelser.
– På en måde er jeg enig med ham. For jeg ønsker heller ikke, at vi skal komme farende med en bog og trække den ned over hovedet på hinanden. Men jeg er vild med, at Gudsrige-ideen skal bryde igennem. At der skal ske et brud, så Gudsriget også spreder sig ud over den institution, som ofte har taget patent på det, nemlig kirken.
– Jeg forventer at se en voksende bevægelse i kristenfolket, der tør bryde med den del af den kirkelige tradition, som lammer og låser os. Og ud af det forventer jeg over tid en bølge af nye livsmønstre, hvor det gode liv, inspireret af de gode nyheder, gennemsyrer vores korrupte verden.
Hvad bygger du den forventning på?
– Jeg ser så mange tendenser, der nu tør sige ’nok er nok’. Nu vil vi være formidlere af Guds Riges velfærd og velvære, uanset om det er i eller uden for kirken. Nu er det ikke kirkeligheden, der er vigtig, men virkeligheden. Ikke blot at gøre, hvad vi altid har gjort, men at gøre det rigtige i vor tid. Der ligger så meget potentiale og så megen ubrugt virkekraft gemt her.
Når du ser tilbage på 2007 – er det så realistisk?
– Ja, for forståelsen af vores fælles ansvar for en bedre verden er vokset tydeligt. For det er ønsket om min næstes ve og vel, der bevæger mig og får mig til at bringe og bære ’Guds Rige’ ind i min samtid. Dette handler både om evangeliets forkyndelse, om humanitær indsats, om fredsskabende initiativer og om social ansvarlighed i vores eget lille land. Det er denne erkendelse, at min brors elendighed også er min elendighed, der rejser mig til at gøre en indsat, udbrede de gode nyheder og skabe trygge livsvilkår for mine medmennesker, slutter Peter Götz.


Artiklen fortsætter efter annoncen: