Den svære angst – og vejen ud

Angsten er på fremmarch i samfundet, og det skyldes måske ikke bare de stigende effektivitetskrav til den enkelte, men måske lige så meget tidens åndelige rodløshed. Sidstnævnte kobling ses allerede i Mark 4,40: „Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?“, spørger Jesus sine disciple.Angsten har fået karakter af livsvilkår, men der findes en vej ud af den: troen. Uanset, om det er vores angst for at begynde på noget nyt, for at blamere os, for at blive såret, for at blive ladt alene eller for ikke at slå til, findes modgiften der.

Jesu angst-terapi
central i evangelierne

Det er med angst som med stress: for lidt og for meget fordærver alt. Jesus ønsker ikke, at vore liv skal overskygges eller invalideres af angst, derimod at vi skal være frie af den. Anselm Grün leverer med denne bog et kristent/katolsk bidrag til angstens forståelse og bearbejdelse; han taler ligefrem om Jesu angst-terapi som noget centralt i evangelierne og skriver:
„Da jeg konsulterede Bibelen om emnet angst, mødte jeg vigtige ideer, som også er karakteristiske for enhver psykologisk terapi … De bibelske tekster indeholder en egen kraft, som kan forvandle angsten. De springer ikke angsten over, men lader den være der. De indbyder til at anskue den, at udholde den og inddrage den i vort møde med Gud“ (s. 14).
Et vigtigt perspektiv, ikke mindst for det moderne menneske.

Også en lærebog i livskvalitet

Og så lige til sidst: at kunne håndtere sin angst er at kunne håndtere sit liv; derfor kan bogen også ses som en lærebog i livskvalitet.

Anselm Grün: Slut fred med din angst
173 sider • 174 kr. • Steno-Forlag