Debat

Hvorfor bare tavshed?

Er et 12 ugers foster et menneske med krop, ånd og sjæl?
Hvis nej, hvad er det så? Hvis ja, hvorfor skal det så ikke beskyttes af loven?
Dem, vi har nægtet at blive født, skal vi møde dem i himlen? Hvorfor bliver der ikke bedt mere for de ufødte i kirker, missionshuse og de kristne hjem? Hvorfor er det eneste parti, som går imod fri abort ikke i Folketinget?
Hvis jeg til et folketingsvalg stemmer på en person, der går ind for fri abort, er jeg så medskyldig i mord?
Hvad skal vi sige på dommens dag, når vi som nation kræves til regnskab for i hundredtusindvis af ufødte, som vi har nægtet livet? Bed om, at Helligånden må overbevise os om synd og retfærdighed og dom!
Hvis vi siger, at den fri abort ikke kan afskaffes, hvorfor lærer vi så vores børn at synge ”Min Gud er så stor, så stærk og så mægtig, der er intet umuligt for ham!”? Undskyld, hvis jeg har trådt på din ligtorn.
Jens Skov
Syrenvej 4
7200 Grindsted

Kristendom i det offentlige

Tove Videbæk skriver i Udf. (24.1.08) at vi har brug for et parti, som ”vil give plads til religion i det offentlige rum”.
Denne udtalelse bærer præg af den politiske korrektheds religionsneutralitet. På dette grundlag vil tingene fortsat sejle. Hvad der er brug for i dag er partier, som ”vil give kristendommen plads”.
(Forkortet, red.)
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Synspunkt:

Etisk underskud

Torben Juul Christensen
Fussingsvej 8, st
2300 København S

Mange ser ikke, at trendsættere i et halvt århundrede har arbejdet for at fjerne al etik fra det offentlige rum.
Men hvor etikkens varme og medmenneskelighed mangler, følger ofte depression eller agression.
Depression, der ofte går forud for selvmord, er et klart stigende problem hos unge (DR P1, febr. 07). Der er et stort forbrug af antidepressive midler i Danmark.
Især de sidste fem år viser en voldsom stigning i spiseforstyrrelser hos unge mænd. Den store fokus på den mandlige seksualitet kræver, at de lever op til præstationer, som ikke forekommer dem naturligt. Sammen med stress, alkohol og pillemisbrug giver det ofte anoreksi.
Det har vist sig svært at helbrede afhængigheden hos pædofile, der ønsker behandling (DR P1, 4-4-04). – Det er forståeligt, for den pædofile har overgivet sig til grænseløst at følge sine lyster uden tanke for det spirende liv, der ødelægges eller skades i barnet. En sådan binding, der har karakter af besættelse, er svær at helbrede ved psykoanalyse eller psykoterapi alene.
De skæbner, som har berørt mig selv dybest, er unge, som forsøger at tage deres eget liv. En beregning siger, at tallet er tredoblet fra 1990 til 2004.
Aggressioner møder vi i mobningen blandt børn og unge. Man bliver ufølsom over for andres behov. Hver uge indlægges børn med stress-symptomer. Det er en stigning på 30 % på fem år (DR P1, 2-7-07) Ufølsomheden mærkes også i pornoens kvindeforagt.
Der har været en stærk stigning i antallet af drug-rape (bedøvning og voldtægt). Tallet er firedoblet på to år (BT 22-7-04). Af samtlige voldtægtsanmeldelser 2001-07 var hver sjette piger på 12-15 år.
Episoder, hvor ”vilde piger” øver vold mod, ”straffer”, andre piger, er femdoblet på 10 år (DR P4, 17-1-08).
Forlæng selv listen.
Den totale friheds ideologi, der er etikløs, har givet brutaliteten frit spillerum.
Kan der gøres noget ved forholdene?
Vi kan alle gøre noget. Vi kan tale klart om etiske normer som ærlighed, der skaber tillid, – renhed, der er dynamikken i den enkeltes og samfundets harmoniske udvikling, – offervillig kærlighed, der skaber solidaritet – og uselviskhed, der retleder individualismen.

PS:
Der boede en mand i Mellemøsten. Hoseas hed han. Hans land, det gamle Israel var delt i to selvstændige stater. Politisk var tiden ustabil, etikken var i opløsning, gudstroen smuldrende. Hoseas, der levede for 2700 år siden, troede på, at forholdene i landet kunne blive anderledes. Hans budskab til folket var: ”Vend om til Herren din Gud. For du snublede i din skyld. Men hos Herren finder du tilgivelse og barmhjertighed.” Og Gud sagde: ”Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde” (Hoseas’ Bog kap. 14). – Jeg tror, at disse ord også gælder for Danmark.