Du kan og må have Helligånden

Charles G. Finney
(1792-1875)
Amerikansk prædikant
og forfatter

Du må have Helligånden, ikke fordi det er et spørgsmål om retfærdighed for Gud at give dig sin Ånd, men fordi Han har lovet, at give sin Ånd til dem, der beder om det. ”Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen fra Himmelen give Helligånden til dem, som beder ham!” (Lukas 11,13) Hvis du beder om Helligånden, har Gud lovet at svare.
Men Gud har ydermere befalet dig at have Ånden. Han siger i Bibelen, ”lad jer fylde af Ånden.” (Efeserne 5,18). Når Gud befaler os at gøre noget, er dette det størst mulige bevis for, at vi kan gøre det. En befaling fra Gud er ensbetydende med en ed på, at vi kan gøre det. Han har ingen ret til at befale, medmindre vi har magten til at adlyde. Vi kan ikke andet end drage den slutning, at Gud er tyrannisk, hvis han befaler os at gøre noget, der er uigennemførligt.
Det er din pligt at blive fyldt af Helligånden. Det er din pligt, fordi du har et løfte om det. Gud har befalet det. Det er afgørende for din egen vækst i nåden, at du bliver fyldt af Helligånden. Det er lige så vigtigt, som at blive helliggjort. Det er lige så nødvendigt for dig, som det er nødvendigt, at du bliver nyttig og gør gavn i verden. Hvis ikke du har Guds Helligånd i dig, vil du svigte Gud, bringe skam over kirken og gå fortabt.

BØN
– Kære himmelske Far, jeg er tilbøjelig til at tage min tro for givet. Jeg forstår ikke betydningen af de gaver, du ønsker at give mig for dit riges og min frelses skyld. Jeg ved, at du ønsker mig som en medarbejder for dig, og den ære og det ansvar overvælder og ydmyger mig. Led mig og fyld mig i de kommende dage, så jeg må være til hellig tjeneste for dig ved Åndens kraft. Amen.

Charles G. Finney (1792-1875) var prædikant inden for den presbyterianske kirke i USA. Fra bogen ”Bønsprincipper”.