Helligånden viser dybden af Guds kærlighed

Liv Hansen bor på Frederiksberg og kommer i frikirken København Vineyard.

Liv Hansen

Hvad betyder pinse for dig?
– For mig hænger Pinse meget sammen med det, Jesus har gjort for os. At Jesus var villig til at give alt, for at vi skulle få lov til at opleve Guds nærvær i vores liv. I teksten står der, at vi skal lære sandhedens ånd at kende, og han skal blive hos os. Et af Guds navne er ”Jeg er”, som netop betyder, at Gud er nærværende.
Pinsen handler også om at tage imod. Disciplene ventede og ventede på noget, som de skulle tage imod. Nogle gange skal vi også vente, når det handler om at modtage fra Gud. Men det vidunderlige er, at Helligånden giver os den gave, at kunne modtage det fra Gud, som han vil give os.

Hvordan kan Helligånden være noget,
der kommer os ved i dag?

– Vi har brug for Helligånden til at vise os, at vi ikke skal gøre os fortjent til at komme i nærheden af Gud. At det kun er ved Jesus Kristus, ved hans blod, at vi kan komme i nærheden af Gud. Hans ånd lærer os, at Gud har sat standarderne for, at vi skal forstå, hvor meget vi har brug for ham. Og når vi kommer til ham, vil han give os det, vi har brug for.
På den måde er Helligånd-en med til at sætte os fri fra tom religiøsitet, som tvinger os ind i stive former.
Helligånden lærer os også om det evige liv. Jesus siger om sig selv, at han har evigt liv, og at han kender Faderen. Men her siger han, at vi også har evigt liv, for gennem Jesus Kristus kender vi også Faderen. Det er et under at forstå og tage imod dette: Faderen udgyder Helligånden, som viser mig Jesus, og Jesus tager mig til Faderen. Sådan åbenbarer Helligånden Jesus og hvordan vi kommer til Faderen.

Hvordan oplever du,
Helligånden påvirker dit liv?

– Jeg oplever, at Helligånden lader mysteriet om Guds kærlighed blive klarere for mig. I Efeserbrevet kapitel 3 står der, at vi skal lære at fatte, hvor stor Guds kærlighed er. Det er Helligånden med til at vise mig, så jeg hele tiden vender tilbage til, at fra Faderens hjerte kommer alt godt. Helligånden udtrykker dybden i Guds kærlighed.
Det betyder også, at han giver mig Faderens hjerte for andre mennesker. For jeg har ikke i mig selv en masse kærlighed til andre. Men jeg oplever, at Ånden gør noget i mig, så jeg får noget af Faderens hjerte for andre.
”Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os,” siger Paulus i Romerbrevet 5,5. Den kærlighed er ikke noget, jeg selv kan producere, men jeg kan åbne mig for Gud og bede ham om, at han deler sit hjerte med mig. For jeg er klar over, at jeg ikke har det selv.
Jeg oplever også, at Helligånden spiller en meget vigtig rolle i at tilbede Gud. Ved Helligånden er Guds nærvær hos mig. Og da mærker jeg, at Gud aldrig vil svigte mig. Han har lovet, at han er hos mig. Ånden viser mig samtidig, hvor svag, skrøbelig og syndig jeg egentlig er i mig selv.
Under påvirkning af Helligånden er det naturligt for mig at være åben og se, at jeg ikke magter tingene selv, men må have styrken i Faderen, Sønnen og Helligånden.
Helligånden viser mig hvilken nåde og kærlighed, Gud har vist os. Der er så meget at takke Gud for!
Sidst men ikke mindst oplever jeg også, at Helligånden virker ved at åbne ordet, når jeg læser i Bibelen. Han er sandhedens ånd og den vejleder, som viser mig hen til Jesus og vejleder mig til at forstå ordet.

Hvordan, mener du, vi kan komme til at opleve mere af Guds ånd?
– Ved at lade Helligånden være talsmand ind i vores liv og give ham lov til at fortælle os, hvad det er, der stopper ”røret” til.
Hvad er det for nogle tanker eller synd, der gør, at vi ikke bare har tro eller tillid til Gud?
Når Helligånden viser nogle ting, der står i vejen, er det op til os at bekende det og omvende os. Det kan fx handle om, at vi er blevet skuffet og har ladet det styre vores tanker om Gud. Så har det stoppet røret til, så vi ikke længere forventer, at Gud elsker os, eller at han taler til os.
Vi må lade vore tanker fornyes. Når vi mærker, at Helligånden siger, at Gud tænker på en anden måde om os, end vi selv gør – at han er god, og han vil gøre gode ting for os – så gør det noget ved os.
Vi oplever mere af Helligånden ved at være ærlige – ved at lade Helligånden vise os, hvor nøgne vi er, og hvor voldsomt vi har brug for ham.
I stedet for at forsøge at være kloge i egne tanker, skal vi tillade, at Helligånden viser os Jesus og sandheden.
Og så skal vi tro på, at Gud vil give os Helligånden. For han er en far, der vil give sine børn gode gaver.
Interview: Michael Bobjerg