Lille klassiker om lederskab

Ulf Ekman har med bogen En åndelig leder begået en lille klassiker indenfor området.Lederskab defineres i bogen som at kunne få folk fra punkt A til punkt B, både praktisk og åndeligt.
Forfatteren går kraftigt i rette med vor tids manglende vilje til at underordne os, både under Guds Ord og under de ledere, Gud har sat i kirken. Omvendt kritiseres magtfuldkomne ledere lige så kraftigt. Det ideelle lederskab skitseres som et, hvor folk ivrigt følger efter, fordi de frivilligt og utvunget ønsker den indsigt, visdom og udrustning, som lederen er i besiddelse af. Her slås en god tone an fra starten.
Lederskab inddeles i tre faser, en byggende, en bærende og en overførende. Ikke ulig barn, ung, voksen-analogien fra bl.a. Johannes’ 1. brev. Og bogen advarer desuden mod de typiske fristelser, som med et ordspil traditionelt er blevet kaldt „penge, pral og piger“, eller „hor, hovmod og håndører“.
Interessant i forhold til Ulf Ekmans tidlige ry som i opposition til alt traditionelt, er der en formaning til ikke at kaste vrag på kirkehistorien og lederskikkelser, der er gået forud.
Alt i alt en afbalanceret og bibelsk bog om et til dels omdiskuteret emne.

Ulf Ekman:
En åndelig Leder
sider • 198 kr. • Alstrup