Debat

Kristendom – på knæ

Ja, når Danmark er bygget op på kristne normer, så skal kristendommen jo selvfølgelig foregå i det offentlige rum!
Og interessant er det, at muslimer er flygtet til et KRISTENT land som Danmark. Hvor Danmark har demokrati, og mange muslimer flygtede fra muslimske lande, hvor der er diktatur.
Den danske frihed skyldtes, at Jesus i sit budskab siger: KOM ! Altså, ingen tvang!
Jesus appellerede altid til vor egen frie viljes valg. Det er friheden i Danmark bygget ud fra!
Så, kristne i Danmark: Vidn om Jesus!
Som jeg ser det, så er det eneste, vi kan lære af muslimerne, dette: At bede ”på knæ”!
Fordi Djævelen skælver, når de kristne beder til Jesus ”på knæ”! At bede til Jesus siddende er dovent! Jesus selv bad til sin fader i Himlen med høje nødråb. Det er ikke blevet til en nød for os, når vi bare mageligt siddende lirer en bøn af.
Selv har jeg størst kontakt med Jesus, når jeg beder ”på knæ”.
(Forkortet, red.)
Helge Clausen
Gammelby Møllevej 20
6700 Esbjerg

Grundlovsdag 2008

I både min kones og min familie har det været holdt i hævd at hejse vort smukke korsbanner ved alle højtidelige lejligheder, ved glæde helt til tops og ved sorg – på halv.
Traditionen tro gik jeg kl. 8,30 ud for at hejse flaget. Da det var på halv, stoppede jeg spontant: Er det korrekt at sætte det helt til tops? De senere års regeringer har ringeagtet vor Grundlov, har tilsidesat den og har bevidst overtrådt den.
Er Grundloven ikke død?
En halv time senere fik jeg en e-mail fra en kær veninde, som i en menneskealder trofast har kæmpet for alt, hvad der er ædelt og dansk. Hendes brev røber samme tanker. Jeg vil lade hendes ord tale:
”Så er det grundlovsdag; men denne grundlovsdag er anderledes end alle tidligere.
EU-love står over alle nationale love. Derfor var Kronprins Frederik også for nylig i Bruxelles ’for at se, hvor de love laves, som han skal underskrive’. Danmark er degraderet til en slags vasalstat under den feudalstat, som Fogh Rasmussen åbenbart stræber efter at blive leder af. – ”Præsident Fogh”?
Der burde i dag hænges kranse på alle de mange statuer i dronningeriget af grundlovsgiveren, Frederik den Syvende.
Farvel du danske Grundlov! Din korte klare tekst til værn for land og borgere er skrottet til fordel for et misk-mask, som skal omfatte 27 landes forskellige kulturelle synspunkter.
Hilsen – Gertrud.”
For nogle dage siden udtalte en gammel frihedskæmper i en telefonsamtale:
”Danmarks ulykke er, at vort folk med regeringen i spidsen har mistet troen på Gud. Derfor famler de i blinde”.
Hvordan kan Danmark leve under Guds vejledning og velsignelse, som det har gjort i tusinde år, når vor regering og folk bander ham ud af det offentlige rum? Ja, desuden baner vej for fremmede guder?
(Forkortet, red.)
Jørgen D. Grønbæk,
Holstebrovej 65,
7800 Skive.

Synspunkt:

Advarer imod ny ’vækkelse’

Torben Søndergaard

Advarsel imod Todd Bentley og den såkaldte vækkelse.
Jeg vil starte med at sige, at jeg er 100% til helbredelse, udfrielse, Helligåndens fylde, tegn, undere og mirakler.
Jeg er til vækkelse og det overnaturlige. Så jeg skriver ikke dette, fordi jeg er imod alt dette og bare vil være skeptisk.
Jeg skriver heller ikke dette i misundelse eller af andre grunde, som folk nu kan tænke sig til. Jeg skriver dette i kærlighed til Guds Ord og sandheden. Jeg ved godt, at det nok vil chokere rigtig mange, at dette kommer fra mig, og dette er heller ikke let, men jeg føler et ansvar – og derfor dette læserbrev.
Nu er jeg en af de få i Danmark, der har været sammen med Todd personligt, da vi i JesusHuset, Herning, som de eneste, fik ham til Danmark tilbage i 2003.
Mit personlige møde med Todd og det, at jeg siden har fulgt ham og lært meget, gør, at jeg bliver nødt til at skrive dette.
Jeg tror desværre, at Todd Bentley har en anden ånd og praktiserer ting, der stammer fra New Age, hvilket også kommer til udtryk i hans manifestationer, undervisning samt engle-syn. Bibelen advarer imod at tage imod en anden ånd og siger, at vi skal bedømme ånderne, da der er mange falske, der vil prøve at føre selv de udvalgte vild. Matt 24,24.
Personligt tror jeg, at Gud har givet Todd nogle gaver, og at han er startet godt. Jeg tror også, at nogle af helbredelserne, der sker, kan være fra Gud. Men jeg må alligevel advare, især når jeg ser, at mange kristne hopper i med begge ben uden at bedømme det, der sker ud fra Guds Ord.
Nogle korte ting I skal vide:
Emma, som er navnet på den engel, der følger ham, kommer fra japansk buddhisme og er navnet på en gud fra undergrunden. Todd blev i starten af sin tjeneste advaret imod falske engle, der ville komme til ham. Men han tog ikke imod denne advarsel, og kort tid efter kom Emma til ham og har fulgt ham siden.
De manifestationer vi ser med ”fuldskab”, rysteture m.m. samt helbredelserne er faktisk nøjagtig de samme manifestationer, man ser inden for grene af hinduisme, bl.a. Kudalini Yoga, så lad dig ikke snyde af det.
Meget af det, der sker i denne ”vækkelse”, finder vi faktisk ikke i Bibelen. Hvor finder man f.eks. kvindelige engle i Bibelen? Hvor taler Bibelen om hellighed og modenhed som noget, der kan overføres ved håndspålæggelse? Og jeg kunne forsætte.
Den bedste måde at se, hvad der er falsk, er ved at studere det ægte. Ved alle sande vækkelser op igennem tiden har der altid været et stærkt fokus på Jesus, korset, synd, omvendelse og ydmyghed ind for Gud, hvilket man ikke ser på samme måde her.
Hvis du prøver ikke lade dig snyde af ”miraklerne” og manifestistationerne og vurderer Todd og det, der sker, rent teologisk, så vil du hurtigt opdage, at meget af det, der siges, samt deres ”åbenbaringer” og ”syner” faktisk er stik imod Guds Ord.
Så mit råd er: Pas på og vær ikke for hurtig til at lade nogle lægge hænderne på dig, da ånder overføres ved håndspålæggelse.
Lad os alle lige stoppe op og prøve det, der sker ud fra Guds Ord, så vi ikke bliver ført vildt.
Lad os så bede om en sand vækkelse og åndsudgydelse.
Torben Søndergaard
Menighedsleder, evangelist
Holstebro Husmenighed
Særkærparken 78
7500 Holstebro

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.