Læger for MIRAKLER

– Jeg tror på guddommelig helbredelse,
siger praktiserende læge Jan Hollensen.
I forrige weekend deltog han i en
international lægekonference
i Norge om helbredelser.Nysgerrighed efter at se dokumentation for guddommelig helbredelse lokkede praktiserende læge Jan Hollensen med til international konference for kristne læger i Norge.For to uger siden sad Jan Hollensen fra København sammen med 200 andre læger fra 38 forskellige lande samlet til international kristen lægekonference i Trondheim i Norge. Egentlig havde han haft andre planer, og patienterne havde for længst booket tid i den lægepraksis, han driver i Hvidovre. Men et tip fra en sygeplejerske og en god portion nysgerrighed førte til en hurtig beslutning.
– Denne konference var anderledes ved, at man sætter fokus på helbredelse ved bøn, fortæller Jan Hollensen.
– Her var det mine egne kollegaer, der fremlagde konkrete cases, hvor man skulle se, om der var fysiske tegn på guddommelig helbredelse.
Så blot 14 dage før konferencen blev han tilmeldt og fik gjort plads til et par dage fri på klinikken.

Tror på helbredelse

Den 47-årige læge lægger ikke skjul på, at han er personlig kristen. Og det med mirakler finder han naturligt.
– Jeg tror på guddommelig helbredelse, siger Jan Hollensen og fortæller, hvordan han selv har bedt for folk og har oplevet, at nogle er blevet raske.
– Vi er ikke et lukket univers, men et åbent univers, hvor Gud kan gribe ind på trods af naturlovene for at genoprette og helbrede.

Dokumenterer
helbredelser

På konferencen i Trondheim, der var arrangeret af den internationale kristne lægeorganisation World Christian Doctors Network (WCDN), blev der fremlagt ni forskellige cases, som deltageren skulle vurdere.
– For hver case blev der fremlagt en patienthistorie med symptomer og objektive fund. Der var forskellige laboratorietal, røntgenbilleder og ultralydbilleder, der påviste en form for sygdom. Og efterfølgende kunne man observere at sygdomstegnene ikke var der mere.
Jan Hollensen fortæller, at det gjorde stort indtryk at høre nogle af de helbredte patienter fortælle om, hvad de nu var i stand til at gøre, som de ikke kunne før.
– Der var blandt andet en violinist, der havde fuld bevægelighed i sit håndeled, hvad hun ikke havde før, fortæller Jan Hollensen begejstret.

Gud bruger
også lægerne

Under konferencen var der et indlæg fra den amerikanske hjertelæge Chaunsey Crandall. Han fortalte sin egen historie, som Udfordringen tidligere har omtalt, om hvordan han bad for en patient med hjertestop, der efterfølgende blev genoplivet.
– Han var på skadestuen og blev tilskyndet til at bede for patienten, der havde været død i 40 minutter. Bagefter sætter de elektroderne på ham, hvor sandsynligheden for genoplivning er meget lille, og hvor risikoen for hjerneskade er meget stor. Og manden blev levende og var efterfølgende helt rask, fortæller Jan Hollensen.
– For mig beviser det, at guddommelig helbredelse sagtens kan gå i spænd med almindelig lægekunst.

Jeg har brug
for beviser

Den københavnske læge kom hjem fra Norge med noget, han havde savnet længe, nemlig mere dokumentation for mirakler.
– Jeg opfatter mig selv lidt som Thomas, som jo var tvivleren, som ikke troede på Jesu opstandelse, før han havde fået lov til at stikke fingrene i Jesu side og i hullerne i hans hænder. For mig har det været væsentligt inden for mit eget felt at kunne finde en dokumentation for helbredelse, siger Jan Hollensen.
Han føler, at konferencen har været som at stikke fingrene i Jesus naglemærker, og han tror, at der er håb for andre, der har det ligesom ham.
– Selv om Jesus kom med en bebrejdelse over for Thomas, så tillod han alligevel, at Thomas spurgte.

Flere læger tror på mirakler

Det er Jan Hollensens opfattelse, at det i dag er blevet mere accepteret blandt læger at forholde sig til guddommelig helbredelse som en mulig forklaring på pludselige helbredelser.
– Selv om de fleste læger nok vil stille sig tvivlende over for guddommelig helbredelse, så kan der forekomme ting, der ikke kan forklares. Det har vi alle set på et eller andet tidspunkt i vores karriere.
– Men i dag er holdningerne mere blødt op. Der er en større åbenhed over for at involvere ting, man før ikke har accepteret. Kiropraktik har ikke før været inde i varmen, ligeledes akupunktur, som man ikke kan bevise hvordan virker.

Glæder sig til
at bevise mirakler

Hjemme igen glæder Jan Hollensen sig til at møde patienter, der kan fortælle om Guds indgreb.
– Hvis der kommer en patient, som siger, han/hun er blevet rask efter at være blevet bedt for, så kunne jeg godt tænke mig at undersøge, hvad der er sket. Og se, om det har efterladt sig spor, der vidner om en guddommelig indgriben.

Nødvendig respekt

I fremtiden vil Jan Hollensen også bede for folk, når der opstår en anledning, men han vil dog aldrig forsøge at presse en forbøn igennem.
De fleste gange, han har bedt for andre, er det da også foregået blandt venner og familie og i Apostolsk Kirke i Lyngby, hvor han kommer.
– Min tro gør ikke, at jeg bare buser ud og begynder at bede til højre og venstre for folk. Fra min side er der respekt over for hvad slags verdenssyn, de har. Og jeg vil ikke prøve at trække noget ned over hovedet på dem, siger Jan Hollensen.
– Men jeg vil selvfølgelig gerne i dialog.


Artiklen fortsætter efter annoncen: