Debat

Anklager mod KD passer ikke

I læserindlæg i uge 27 kommer såvel Jørgen D. Grønbæk som Knud Held-Hansen med urigtige oplysninger om Kristendemokraterne. Grønbæk har den opfattelse, at KD vil ekskludere Tove Videbæk på grund af hendes politiske indsats og holdninger. Knud Held-Hansen kæder det sammen med Tove Videbæks holdning til abort. Begge dele er usande og iøvrig ønsker KD ikke at ekskludere Tove Videbæk. På det seneste HB møde blev der givet udtryk for anerkendelse af Tove Videbæks politiske indsats. Kritikken går på, at Tove Videbæk gennem flere måneder har skabt usikkerhed om hendes fortsatte tilhørsforhold til KD, bl.a. ved at give udtryk for overvejelser omkring et partiskifte. Det er helt legalt med sådanne overvejelser, men man bør som fremtrædende partimedlem holde det for sig selv, indtil man vælger at skifte parti og ikke lade det komme ud til pressen. Iøvrigt ønskede HB ikke at ekskludere Tove Videbæk, men vi ønsker, at hun klart og tydeligt tilkendegiver til tilhørsforhold til KD. Jeg er overbevist om, at det store flertal i HB ønsker, at Tove Videbæk bliver i KD og sammen med resten af partiet målrettet arbejder for at bringe KD tilbage på Christiansborg.
I lederen i Udfordringen i uge 26 hedder det: ”… på HB-mødet drøftede KD-ledelsen tværtimod, hvordan man kunne fjerne de sidste hentydninger til Gud og kristendommen i programmet.” Det er heller ikke rigtigt. HB drøftede et oplæg til nyt partiprogram. Mange HB medlemmer gav udtryk for utilfredshed over, at ord som kristent menneskesyn og næstekærlighed mangler i oplægget. Og programudvalget lyttede. Jeg er overbevist om, at der vil være sket flere og væsentlige ændringer i det bearbejdede oplæg, som HB skal se på ved HB-mødet i august.
Bjarne Nederby Jessen
HB-medlem i KD
Vinderød Enghavevej 73
3300 Frederiksværk