At bede som Jesus

Ny bog om bøn har gode takter, men er alt i alt en ganske traditionel bog om bøn.Bogens titel lover godt, for hvem vil ikke gerne lære at bede som Jesus? Men bogen er en lidt ujævn oplevelse.Der er gode takter i bogen, som bør nævnes først. Den opfordrer indtrængende den kristne til at bede. Den understreger behovet for inderlig bøn og hjertets overgivelse. Den kobler bøn op på lydighed. Den understreger behovet for også at lytte under bønnen. Og vigtigst, så understreger den bønslivet som en frugt af relationen til Gud.
Alt dette er måske ikke i sig selv epokegørende nyt, men dog fundamentalt og vigtigt, især for den, som måske er ny på bønnens område. Et afsluttende kapitel med refleksioner og spørgsmål til læseren hjælper også i gang med det praktiske bønsliv.

Tungt sprog

Når det er sagt, så skæmmes bogen desværre af blandt andet et tungt og til tider opstyltet sprog. Jeg mistænker oversætteren for at have haft en dårlig dag. En vending som ”ærbødig ydmyghed” går igen og igen, selvom den hverken er mundret eller almindelig. Og uelegante sætninger dukker op med mellemrum, fx at vi skal ”praktisere disse kendetegn”, og at Guds frelse ”hvilede på hans folks omstændigheder”. Desuden tvivler jeg på, at Jesus havde en ”nærdødsoplevelse”, som bogen lidt kluntet formulerer det om Getsemane.
Læg hertil forfatternes fokusering på personlige kæpheste, fx det at begynde dagen med bøn – selvom de hævder ikke at være regelryttere. A-mennesker vil utvivlsomt have lettere ved at efterleve bogens eksempler, og det smager derfor lidt for meget af, at man forsøger at presse andre ind i ens egen skabelon eller model.
Alt i alt en traditionel og alt andet end enestående bog om bøn.

Henry Blackaby og Norman Blackaby:
Som Jesus bad
139 sider • 199 kr.
Scandinavia