Fremskynd Herrens dag

Ofte har man i kirken defineret hellighed som afholdenhed fra visse ting. Min egen erfaring er, at jeg som ung lærte, at man for at være hellig skulle afholde sig fra at ryge, drikke alkohol, gå i biografen og naturligvis være seksuelt ”ren”.

Johannes Facius
Tidligere præst. Forfatter og leder af organisationen Ebenezer Emergency Fund International.

Selvom der er visse ting, man skal afholde sig fra, hvis man ønsker at leve et helligt liv, så forekom disse bud at være en ”legalistisk liste”, og jeg havde en følelse af, at selvom det lykkedes mig at holde dem, så ville det alligevel ikke gøre mig til en hellig person.
Jeg har siden lært en mere sandsynlig definition på hellighed. Ordet ”hellig” betyder ”at være reserveret for” eller ”sat til side for” og peger mere i retning af, hvad vi skal være hellige for, eller rettere, hvem vi bør være sat til side for, nemlig Herren Jesus selv.
For mig betyder hellighed meget mere end en perfekt moral. Det handler om behovet for et nært følgeskab med Kristus; at være et hundrede procent forpligtet på at følge ham, hans vilje og hans Ord. Hvis en perfekt moral var betingelsen for at tjene Jesus og virkelig gøre en forskel, kunne ingen være med…
Så, for at fremskynde Herrens dag er vi nødt til at blive et folk, der helt og fuldt forpligter sig på at følge Jesus og hans rige.
Der er rigtig mange gode og respektable mennesker i kirken, der lever et godt liv, og som prøver at holde sig fra denne verdens synd. Men samtidig er der et manglende engagement i at tjene Jesus ved at involvere sig i Guds Riges arbejde.
Herren søger et folk, der stiller sig til rådighed for ham, og som kan udføre hans vilje for de sidste tider – et folk, som gennem deres totale engagement virkelig ”venter på, ja, fremskynder Guds dags komme.”

Fra bogen:
Messias kommer – og du kan
fremskynde hans genkomst
Forlaget Scandinavia