Gudgommelig invitation

Hvad har du lært om dig selv som et resultat af din erfaring af Gud? Og hvad ved du om Gud som et resultat af et ægte møde med dig selv?

David G. Benner
Canadisk psykolog og forfatter.

Det første som mange kristne vil sige, de ved om sig selv som et resultat af deres forhold til Gud, er, at de er syndige. Og sandsynligvis har det første, de vil sige, de har lært om Gud, at gøre med Guds tilgivelse og kærlighed.
Det er vigtige ting at erfare, og jeg vil komme nærmere ind på dem i de følgende kapitler. Men hvad ved du ellers om dig selv og om Gud ud fra dit møde med det guddommelige?
Selvom mange af os har fulgt Jesus længere end de tre år, vi har fokuseret på Peters rejse, har vi alt for ofte ikke tilladt os selv at komme ind i et inderligt kendskab.

Skønt vi svævende taler om et personligt forhold til Gud, kender mange af os Gud mindre godt, end vi kender tilfældige bekendte. Alt for nemt har vi stillet os tilfredse med at kende til Gud.
Vores reelle forhold til Gud er blevet utrolig overfladisk. Kommer det så som en overraskelse, at vi ikke har lært særlig meget om os selv ud fra dette møde?
Hvis dette lyder som din erfaring, så tillad ikke dig selv at blive forstyrret af skyldkomplekser. Hør Guds kald til et dybere personligt møde som en invitation, ikke som en reprimande.

Det er en invitation til at træde ud af din trygge båd og møde Jesus i det kaos og den sårbarhed, som din indre storm kan være. Det er en invitation til at bevæge dig ud over det objektive kendskab og ind i et personligt kendskab.
Det er en invitation til virkelig at kende Gud.

Fra bogen:
At lære sig selv at kende
af David G. Benner
Forlaget Boedal