De store spørgsmål

– bliver fint besvaret af benediktinermunken Anselm Grün.Hvad længes jeg efter? Hvordan finder jeg lykken? Hvor er Gud? – Det er eksempler på eksistentielle spørgsmål, der forsøges besvaret i bog nr. 8 i serien ”Kristen spiritualitet”. Svarene på spørgsmålene i Eksistentielle spørgsmål og svar gives på en måde, så læseren selv animeres til at tænke og reflektere over svar og konsekvenser, og måske opstår så flere spørgsmål.
Med sin psykologiske og teologiske baggrund er bene-diktinermunken i det sydtyske Münsterschwarzach-kloster, Anselm Grün, en kyndig vejleder. A. Grün har ligeledes studeret filosofi og virksomhedsøkonomi og har de sidste ca. 30 år været økonomisk ansvarlig for klosterets vidtforgrenede aktiviteter. Hans erfaringer som sjælesørger med menneskers livsvilkår rækker vidt, og derfor bliver hans fremstilling heller ikke uforståelige teorier, men ærlige, personlige og livsnære svar.
Mennesket er ikke en ø, men er altid en del af en helhed. Det hører med til den menneskelige eksistens, at vi selv tager hånd om vort liv og former det. Det at leve, at tage sit liv og sig selv alvorligt, behandles med respekt, følsomhed og indsigt
Bogen er kompakt, hvor spørgsmålene efterfølges af grundige svar. Sidst i bogen er der et alfabetisk emneregister, som er en stor hjælp, når svar på specifikke spørgsmål søges.
Det er ikke en bog, der læses fra ende til anden, men den er absolut brugbar som støtte og hjælp, når de store spørgsmål i livet dukker op – enten når man tumler med spørgsmålene alene, eller hvis man får muligheden for at lægge øre til andres spørgsmål. Og hvem har ikke oplevet en situation, hvor det ville have været dejligt med lidt tilgængelig litteratur som supplement til egne tanker?

Anselm Grün:
Eksistentielle spørgsmål og svar
223 sider • 205 kr.
Steno-Forlag