Danmark får baghjul i bibellæsning

Nyt bibelbarometer afslører store forskelle i skandinavers bibellæsning. Nordmænd indtager en klar førerposition foran de øvrige broderfolk.Det kan godt være, at Danmark er bedst på håndboldbanen, men når det gælder bibellæsning, får både Sverige og Danmark baghjul af Norge.Det viser en ny undersøgelse, som for første gang er gennemført i alle tre skandinaviske lande. Analyseinstituttet Sifo har spurgt 1.000 personer i hvert land om deres forhold til Bibelen, og resultatet viser overraskendende, at nordmændene er mere end dobbelt så flittige bibellæsere som danskerne og mere end fem gange så flittige som svenskerne.

Nordmænd læser mest

11 ud af hundrede nordmænd læser således i Bibelen hver uge. Det samme gør fem procent af danskerne og bare to procent af svenskerne.
Bibellæsningen smitter også af på, hvor stor betydning Bibelen har for den enkelte.
Således svarer 25 procent af nordmændene, at Bibelen har stor personlig betydning for dem. I Danmark svarer 20 procent det samme, mens svenskerne kommer lige efter med 19 procent.
Ikke overraskende svarer flere ældre end unge, at Bibelen har stor betydning for dem, men i Sverige er der en klar tendens til, at flere unge tager Bibelen til sig.

Stuerent

Da en lignende undersøgelse blev gennemført i Sverige for fire år siden, svarede syv procent af de 15-29-årige, at Bibelen havde stor betydning for dem. I den seneste undersøgelse af januar 2009 er den andel steget til 15 procent.
– Blandt unge er det blevet helt naturligt at tale om værdier, og mange unge mener, at Bibelen har noget vigtigt at sige i den sammenhæng. – Samtidig er det blevet stuerent at tage Bibelen frem i alle sammenhænge. Når selv en stand-up-komiker kan tale om Bibelen, så åbner det helt naturligt for samtale, siger generalsekretær i det svenske bibelselskab Krister Andersson til den svenske avis Dagen.