Idebog til gudstjenester med børn

Hvordan laver man gudstjenester for og med børn? Og hvordan kommer børnene til at opleve, at gudstjenesten også er for dem? Hvordan skrues en familiegudstjeneste sammen, hvilke ideer og kreative indslag kan der gøres brug af?Denne brugsbog er skrevet af sognepræst Ebba Neimann Rasmussen. Bogen er opbygget efter ideer til gudstjenestens enkelte led (dele/indhold), ideer til kirkeårets højtider og ideer til hele året, spredte ideer og et afsnit om børnekirke. Kombinér gerne med egne ideer og erfaringer og få en levende gudstjeneste til glæde for børnene, set i det lys, at Gud også er for børn.

En gudstjeneste fyldt med liv

”Børn og liv i gudstjenesten er også livlige børn i gudstjenesten”. Forfatteren understreger, at dette ikke betyder, at børn skal styrte rundt i kirken, men at det betyder livfuldhed. Det understreges, at der ofte skal konkrete anvisninger til – vi må fortælle og vise.
I bogen er der eksempler på bønner, der kan bedes med børnene. Der er en række ideer til brug i forbindelse med prædiken, og der er aldersopdelte ideer.

Nødvendigt med PR

Udfordringen for kirken er, hvordan vi får folk til at komme til børne- og familiegudstjenester. Gudstjenesten er et tilbud på linje med øvrige tilbud, og derfor er det nødvendigt med et PR-arbejde.
Børn og liv i gudstjenesten er for alle, der er involveret i planlægning og afholdelse af børne- og familiegudstjenester, men vil også være en god hjælp til forkyndelse/kirkeligt arbejde blandt børn i andre sammenhænge.

Ebba Neimann Rasmussen:
Børn og liv i gudstjenesten
110 sider • 149 kr. • Unitas