Oversæt dine ord til handling

Benjamin Ervill er formand for den kristne tænketank CeKEM.
Lad mig starte med et spørgsmål. Hvilken lignelse er den vigtigste?

Benjamin Ervill

Det spørgsmål kunne sikkert give anledning til en interessant teologisk diskussion med mange vinkler og synspunkter. En Google søgning afslører også hurtigt, at det er noget der bliver tænkt i rundt omkring i cyberspace, og det er ikke nemt at finde fælles fodslag.
Jeg vil alligevel vove pelsen og afsløre mit bud. I teksten siger Jesus nemlig noget ganske centralt. Han siger: ”Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser?”
Når man læser lignelsen, er det let, at springe den ellers meget centrale sætning over. Men skal vi tage Jesus på bogstavet, må denne lignelse jo være fundamentet, for at kunne forstå resten af alt hvad han efterfølgende siger i Bibelen.

Jesus taler om reaktionen

Som en der arbejder og har arbejdet meget med mennesker, er det let at sætte sig ind i de forskellige persontyper, lignelsen beskriver. Mennesker er bare ikke ens! Heldigvis da. Men det er heller ikke så meget de forskellige persontyper, Jesus taler om her. Det er udelukkende reaktionen på det ord, som er lagt ned i menneskene, der bliver omtalt. Og det er hele pointen.
Som formand for en kristen tænketank og via mit civile arbejde som salgschef, kender jeg netop vigtigheden af ord, og hvordan ord påvirker mennesker. I tænketanks regi i form af den påvirkning kommentarer og analyser har på Danmark. Og som salgschef i form af de relationer jeg skaber, med dertil hørende salg.
Problemet med ord er, at de er komplet uden betydning, hvis ikke der er en umiddelbar effekt. Jeg vil f.eks. hurtigt miste mit arbejde, hvis jeg sad og drak kaffe og hyggesnakkede med kunder rundt omkring i Europa, uden det medførte et salg.
Det kan jeg forestille mig, du også oplever i forhold til din eventuelle partner i livet. Hvis dine løfter og ord om forbedring på det punkt, hvor modparten brokker sig lidt, aldrig bliver fulgt op af en konkret handling.
For mændene kunne det være de skægstubbe, som aldrig bliver fjernet fra vasken efter barbering, selv efter talrige påmindelser og dertil hørende løfter om, at det nok skal ske næste gang. For kvinderne kan det være noget med… nåh nej, jeg glemte, at kvinder ikke har fejl…

Det talte må tolkes i praksis

Spøg til side. Pointen er, at ordene er helt uden betydning, hvis ikke de afstedkommer en effekt, en reaktion, en handling. Og det samme ’problem’ stod Jesus i.
Han var uden tvivl en enorm dygtig kommunikator. Han var god til at samle mennesker omkring sig.
Han talte allerede som ung på en måde, som imponerede farisæerne. Han gjorde mirakler, som ikke var set før.
Han var en filantrop uden lige, som ofte gav til de fattige og brødfødte tusinder. Alligevel ville hans ord ingen magt have, uden nogen reagerede på det.
Hvis ikke hans ord blev taget imod og skabte frugt i tilhørernes liv, var de spildt.
Derfor talte Jesus om, at denne lignelse er nøglen til at forstå hans øvrige lignelser. Det ord som er talt, må tolkes og bruges i praksis i vores eget liv, hvis ordene skal have nogen værdi.
Den, måske ret indlysende sandhed, nedgør dog ikke betydningen af, at sige og bruge ord i vores hverdag.

Tal og gør

Bibelen fortæller i skabelsesberetningen, at ”Gud sagde, og det skete.” Derfor er det også vigtigt, at vi taler kristendom og kristne værdier ud i vores omgivelser. Lad der ikke være stille omkring dig.
Tal forsoning. Tal gavmildhed. Tal fred. Tal kærlighed. Tal opmuntring. Tal håb. Og nok så vigtigt. Gør forsoning. Vær gavmild. Stift fred. Vis kærlighed. Vær en opmuntring. Giv håb.
For at forstå Jesu ord er det fundamentalt vigtigt, at kunne oversætte ordene til handling. Lige netop det, er essensen, af den vigtigste lignelse i Bibelen.