Hvad betyder det, at Jesus er Livets Brød?

Af Jarle Tangstad.  Tidl. senior Pastor, Københavns Kristne Kulturcenter.

I dagens tekst siger Jesus følgende om sig selv: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.”

Dette er en vigtig sandhed med forskellige tilgange og dimensioner. Jesus er Livet og Livgiveren, og Jesus både er og giver det evige liv. Hele kirkeverdenen bekender det på forskellige måder gennem Eukaristi, Kommunion, Nadver eller Brødsbrydelse.

Men jeg vil vove at tage en anden vinkel på Jesus som Livets Brød: Jesus Kristus er Logos, det levende Guds ord, den enbårne fra evighed af, og Bibelen er det skrevne Guds ord givet til mennesker fra Gud og indåndet af Gud til liv og åndelig næring. Før vi går videre med ugens tekst, vil jeg henvise til Fadervor, hvor der er kun én sætning, der fokuserer på hverdagens fysiske behov:

”Giv os i dag vores daglige brød.” Sætningen er skøn, idet den fokuserer på i dag/nuet og på dagens behov. Sætningen viser os også, at ”brød” dækker bredere end ”et stykke brød” og kunne lige så godt sige ”mad” ”næring” osv.

Livskraften i Ordet

For mig har der været specielt to erfaringer, der har vist livskraften i Jesus givet gennem hans skrevne ord. For en del år siden prøvede jeg og min hustru at vejlede en kvinde, der var kommet til tro på Jesus. Hun havde aversion imod religiøse regler og påbud, men samtidig var hun særdeles åben for Helligåndens nærvær og gerning.

For mig var det som at gå på et ben i stedet for to. Det er risikabelt kun at sanse og mærke uden Ordets bedømmelse og korrigering. Men hver gang, jeg bragte Bibelen ind, blev kvinden negativ og erklærede, at hun ikke ville lukkes ind i et system. Jeg blev klar over, at nogle af årsagerne til kvindens aversion mod Bibelen var, at hun i egen familie havde set, hvordan Koranen bød på regler og bud, og at hun i kontakt med det nyreligiøse havde mødt åndelighed ”hævet over” Bibelens rammer.

Jeg tænkte og bad over, hvordan jeg kunne trænge igennem alle kvindens forbehold og formidle Bibelen som Guds gave til os.
Nøglen blev, at jeg udfordrede kvinden til ikke at læse Bibelen som en regelbog, men i stedet læse Bibelen som åndelig og ”levende mad”, der giver styrke og energi, ja næring for ånd og sjæl.

Resultatet blev, at hun kom tilbage og fortalte, hvordan denne måde at tilgå Bibelen på både berigede og styrkede hende, og Ordet satte i næste omgang sine spor i hendes forståelse af Jesus som Herre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En anden erfaring og korrektion fik jeg for en del år siden, hvor kirkefremmede mennesker væltede ind i Kulturcentret til helbredelsesmøder, og hvor Ekstra Bladet sågar annoncerede i Rådpladsens lysavis med ”Mirakler på Nørrebro”. Der skete mange helbredelser, og mange kirkefremmede mennesker mødte Jesus. Jeg støder stadig på mennesker, hvis liv blev påvirket af dette selv 15 år efter. Mange benyttede også tilbuddet om at komme til gæstetalerens bibelundervisning om formiddagene.

Jeg var på den tid optaget af at bruge et sprog, kirkefremmede mennesker kunne forstå, med den slagside, at jeg nogle gange forklarede Guds ord mere, end jeg proklamerede Guds ord. Gæstetaleren var i mine øjne ret ensidig i sin undervisning og i hvert fald ikke forklarende. En af deltagerne til bibelundervisningen var en dødssyg kvinde, der nu var kommet til tro på Jesus, og som naturligvis ønskede helbredelse.

Jeg var bange for, at hun skulle blive skuffet over en noget ensidig undervisning, der heller ikke var den mest empatiske. Hendes svar blev meget lærerig for mig. Hun fortalte mig, at hun ikke forstod ret meget, men at hun oplevede sig opbygget og styrket af Guds ord. Hun døde en tid efter, men før hun døde, takkede hun for, at hun havde oplevet det vigtigste, nemlig at finde Jesus


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus Kristus er Logos, det levende Guds ord, den enbårne fra evighed af, og Bibelen er det skrevne Guds ord givet til mennesker fra Gud og indåndet af Gud til liv og åndelig næring.

Ordet taler for sig selv

Jeg fik en påmindelse om, at lade Ordet tale for sig selv og lade kraften i Ordet gøre sin gerning uden risiko for, at jeg ”udvandede” det med forklaringer og motivationer. Så ja, Jesus Kristus er Livets brød, og vi skal hverken sulte eller tørste. Jesus giver os den næring, som skal til for at vores ånd og sjæl kan have energi og styrke i ham.

Søndagens tekst: Joh. 6, 24-35

24 Da folk nu opdagede, at hverken Jesus eller hans disciple var der, gik de om bord i bådene og sejlede over til Kapernaum for at lede efter ham dér.

25 Da de havde fundet ham, spurgte de: ”Mester, hvordan er du kommet herover?”

26 Jesus svarede: ”Det siger jeg jer: I søger mig, fordi I kunne spise jer mætte, ikke fordi I forstod betydningen af det under, jeg udførte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:27 Arbejd ikke kun på at få det, som forgår, men arbejd på det, som varer ved og fører til det evige liv, som Faderen, Gud selv, har givet Menneskesønnen fuldmagt til at give jer.”

28” Jamen, hvad skal vi gøre for at arbejde på det, Gud ønsker?” spurgte de.

29 Jesus svarede: ”Gud ønsker, at I skal tro på den, han har sendt.”

30 Så spurgte de: ”Hvilket tegn vil du give os, så vi kan tro dig?

31 Vores forfædre, der vandrede i ørkenen, fik jo sendt manna fra himlen, sådan som der står skrevet: ”Han gav dem brød fra himlen at spise.””

32 Jesus svarede: ”Det siger jeg jer: Det var ikke Moses, der gav dem brød. Det var min Far. Og han tilbyder jer nu det virkelige brød fra Himlen.

33 Guds brød er den, som kommer ned fra Himlen, den, som giver liv til mennesker.”

34 ”Så giv os det brød hver dag!” sagde de alle sammen.

35 Jesus svarede: ”Jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogen sinde sulte; og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk